Документ скасований: Постанова КМУ № 295 від 27.03.2013

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

Про встановлення термiну виконання операцiй з давальницькою сировиною, пов'язаних з вирощуванням насiння першого поколiння гiбридiв кукурудзи i доведенням його до посiвних кондицiй

ПОСТАНОВА
вiд 12 листопада 1998 р. N 1774
Київ

     Вiдповiдно до статтi 2 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     Установити термiн виконання операцiй з давальницькою сировиною, пов'язаних з вирощуванням насiння першого поколiння гiбридiв кукурудзи i доведенням його до посiвних кондицiй, 270 днiв з дати оформлення ввiзної вантажної митної декларацiї на насiння батькiвських форм.

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО


(Газета "Урядовий кур'єр" N 221-222 вiд 19-11-98р.)

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.