ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
УПРАВЛIННЯ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

02.12.2021 N 16/351

 

Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацiй i цифровiзацiї


Про внесення змiн до Перелiку заборон

     Для використання у роботi митниць пiд час здiйснення попереднього документального контролю у пунктах пропуску через державний кордон України надсилаємо:

     розпорядження Головного державного ветеринарного iнспектора України вiд 23.11.2021 N 91, що надiйшло листом Державної служби України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв вiд 23.11.2021 N 1.3-12/11495 (вх. Держмитслужби N 29756/6 вiд 02.12.2021), у зв'язку iз реєстрацiєю на територiї Iрландiї випадкiв захворювання на високопатогенний грип птицi (додаток 1).

     Враховуючи вищезазначене, до листа Департаменту органiзацiї митного контролю вiд 23.02.2017 N 463/99-99-18-03-01-18, у редакцiї листа Управлiння заходiв торговельної полiтики та нетарифного регулювання вiд 01.12.2021 N 16/348, яким надiслано Перелiк заборон щодо ввезення на митну територiю України товарiв, якi пiдлягають ветеринарно-санiтарному контролю (далi - Перелiк), вносяться такi змiни:

     Перелiк доповнюється iнформацiєю про заборони за формою, наведеною у додатку 2 до цього листа.

     Зазначену iнформацiю просимо вiдобразити у вказаному Перелiку та внести до вiдповiдних програмних iнформацiйних комплексiв.

     Додатки: на 2 арк. в 1 прим.

В. о. начальника Управлiння Леонiд МУРОМЦЕВ

 

Додаток 2

Перелiк заборон щодо ввезення на митну територiю України товарiв, якi пiдлягають ветеринарно-санiтарному контролю доповнюється iнформацiєю про заборону

Номер документа Дата документа Країна Регiон Пiдстава для заборони Предмет заборони Код товару згiдно з УКТЗЕД
91 23.11.2021 Iрландiя країна Випадки захворювання на високопатогенний грип птицi Iнкубацiйнi яйця, птиця, продукти з неї (за винятком продуктiв, що пройшли обробку методом, який гарантує знищення збудника вказаного захворювання вiдповiдно до Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України харчових продуктiв тваринного походження, кормiв, сiна, соломи, а також побiчних продуктiв тваринного походження та продуктiв їх оброблення, переробки, затверджених наказом Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України вiд 16 листопада 2018 N 553, зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 04 квiтня 2019 р. за N 347/33318) 0105, 0106, 0207, 0208, 0407, 0408, 0505, 0511, 1601 00, 1602, 1603 00
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.