Документ набуває чинності з: 29.06.2023

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 23 грудня 2021 р. N 1376


Про затвердження Технiчного регламенту щодо вимог до екодизайну для професiйних холодильних шаф для зберiгання, камер iнтенсивного охолодження та шокового замороження, конденсаторних агрегатiв i холодильних установок

     Вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Технiчний регламент щодо вимог до екодизайну для професiйних холодильних шаф для зберiгання, камер iнтенсивного охолодження та шокового замороження, конденсаторних агрегатiв i холодильних установок, що додається до оригiналу.

     2. Внести до перелiку видiв продукцiї, щодо яких органи державного ринкового нагляду здiйснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2016 р. N 1069 (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 50, ст. 1550), змiну, що додається.

     3. Державному агентству з енергоефективностi та енергозбереження забезпечити впровадження Технiчного регламенту, затвердженого цiєю постановою.

     4. Ця постанова набирає чинностi через один рiк i шiсть мiсяцiв з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 23 грудня 2021 р. N 1376

ЗМIНА,
що вноситься до перелiку видiв продукцiї, щодо яких органи державного ринкового нагляду здiйснюють державний ринковий нагляд

     Доповнити перелiк пунктом 64 такого змiсту:

"64. Професiйнi холодильнi шафи для зберiгання, камери iнтенсивного охолодження та шокового замороження, конденсаторнi агрегати i холодильнi установки постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 грудня 2021 р. N 1376 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо вимог до екодизайну для професiйних холодильних шаф для зберiгання, камер iнтенсивного охолодження та шокового замороження, конденсаторних агрегатiв i холодильних установок" Держпродспоживслужба".
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.