Документ скасований: Постанова КМУ № 295 від 27.03.2013

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 12 квiтня 2000 р. N 629


Про термiн виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах у разi виготовлення верстатiв токарних металорiзальних

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 13 грудня 2001 року N 1648

     Вiдповiдно до статтi 2 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" та з урахуванням тривалого циклу виготовлення верстатiв токарних металорiзальних Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Установити термiн виконання операцiй з давальницькою сировиною, що ввозиться на митну територiю України з метою виготовлення верстатiв токарних металорiзальних (код згiдно з УКТ ЗЕД 8458 19 20 00), 250 календарних днiв починаючи з дати оформлення ввiзної вантажної митної декларацiї.

(постанова iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.12.2001 р. N 1648)
  
Прем'єр-мiнiстр України
В. ЮЩЕНКО

Iнд. 27

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.