Документ скасований: Постанова КМУ № 295 від 27.03.2013

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 28 квiтня 2000 р. N 721


Про встановлення термiнiв виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах у разi виготовлення труб

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 13 грудня 2001 року N 1648

     Вiдповiдно до статтi 2 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Установити термiни виконання операцiй з давальницькою сировиною, що ввозиться на митну територiю України, у разi виготовлення труб з круглим внутрiшнiм i зовнiшнiм розрiзом, зовнiшнiй дiаметр яких бiльше 406,4 мм, iз чорних металiв, поздовжнiх, зварених дуговим зварюванням пiд флюсом для нафто- та газопроводiв (код товару згiдно з УКТ ЗЕД 7305 11 00 00) без антикорозiйного покриття - 180, а з антикорозiйним покриттям - 270 календарних днiв з дати оформлення ввiзної вантажної митної декларацiї.

(постанова iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.12.2001 р. N 1648)
  
Прем'єр-мiнiстр України
В. ЮЩЕНКО

Iнд. 27

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.