Документ скасований: Постанова КМУ № 198 від 15.04.2015

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

01.02.99 N10/1-268-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.01.99 N 52

     До вiдома та використання в роботi надсилаємо постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.01.99 N 52 "Про встановлення термiну виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах у разi будiвництва суден".

     Додаток: на 1 арк.

Заступник Голови Служби О.Шейко

 

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 18 сiчня 1999 р. N 52


Про встановлення термiну виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах у разi будiвництва суден

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 13 грудня 2001 року N 1648

     Вiдповiдно до статтi 2 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Установити термiн виконання операцiй з давальницькою сировиною у разi будiвництва суден (коди згiдно з УКТ ЗЕД 8901 10, 8901 20, 8901 30, 8901 90, 8902 00, 8904 00, 8905) до 600 днiв з дати оформлення ввiзної вантажної митної декларацiї.

(постанова iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.12.2001 р. N 1648)
  
Прем'єр-мiнiстр України
В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.