ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

12.01.99 N 13/1-104-ЕП

 

Начальникам митних органiв
Головним бухгалтерам


     Надсилаємо до вiдома Указ Президента України "Про гербовий збiр" вiд 06.11.98 N 1222/98 та Постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.12.98 N 1976 "Про затвердження Порядку виробництва, зберiгання, облiку та реалiзацiї марок гербового збору".

     При цьому звертаємо Вашу увагу, що гербовий збiр не справляється з:

     договорiв, якi пов'язанi з використанням коштiв Державного бюджету України та мiсцевих бюджетiв, коштiв державних цiльових фондiв;

     договорiв, хоча б однiєю iз сторiн яких є фiзична особа, яка не є суб'єктом пiдприємницької дiяльностi;

     векселiв, якi видаються органами виконавчої влади;

     установчих документiв суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, засновниками яких виступають органи виконавчої влади, та з документiв, якими до таких установчих документiв вносяться змiни (доповнення).

Додаток на 8 аркушах.

Начальник Управлiння бухгалтерського облiку, звiтностi та економiчного аналiзу М.В.Околiта
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.