ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

26.02.97 N 11/2-1753

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     Для керiвництва та використання в роботi надсилаємо узагальнену iнформацiю стосовно оподаткування товарiв, що iмпортуються в Україну та експортуються з України у рамках дiючих мiждержавних угод про вiльну торгiвлю.

     Країни СНД:

     АЗЕРБАЙДЖАНСЬКА РЕСПУБЛIКА. Вiдповiдно до статтi 1 Угоди мiж Урядом України та Урядом Азербайджанської Республiки про вiльну торгiвлю (набула чинностi 26.12.96 р.): "Договiрнi Сторони не застосовують мито, податки та збори, що мають еквiвалентний вплив на експорт та / або iмпорт товарiв, що походять з митної територiї однiєї з Договiрних Сторiн i призначенi для митної територiї iншої Договiрної Сторони".

     Товари, що призначенi для митної територiї України та походять з Азербайджанської Республiки, не обкладаються ввiзним митом за умови:

     1) пiдтвердження походження товарiв шляхом подання сертифiкату форми СТ-1;

     2) дотримання правила "безпосередньої закупiвлi";

     3) дотримання правила "прямого вiдвантаження".

     Визначення країни походження товарiв здiйснюється вiдповiдно до Правил визначення країни походження, затверджених Рiшенням Ради глав урядiв Спiвдружностi Незалежних Держав 24.09.93р.

     РЕСПУБЛIКА БЄЛАРУСЬ. Вiдповiдно до статтi 1 Угоди мiж Урядом України i Урядом Республiки Бєларусь про вiльну торгiвлю (застосовується з 17.12.92 р.): "Сторони не застосовують мито, податки та збори, що мають еквiвалентну дiю на експорт i / або iмпорт товарiв, що виходять з територiї однiєї iз держав i призначенi для митної територiї iншої держави".

     Товари, що призначенi для митної територiї України та походять з Республiки Бєларусь, не обкладаються ввiзним митом за умови:

     1) пiдтвердження походження товарiв;

     2) дотримання правила "безпосередньої закупiвлi";

     3) дотримання правила "прямого вiдвантаження".

     Країна походження може визначатись на основi товаросупровiдних документiв та маркування. У разi неможливостi визначення країни походження товару використовується сертифiкат форми СТ-1. На товари, що вiдповiдно до законодавства України пiдлягають обкладенню акцизним збором, надання сертифiкату форми СТ-1 є обов'язковим.

     РЕСПУБЛIКА ВIРМЕНIЯ. Вiдповiдно до статтi 1 Угоди мiж Урядом України та Урядом Республiки Вiрменiя про вiльну торгiвлю (набула чинностi 18.12.96 р.): "Договiрнi Сторони не застосовують мито, податки та збори, що мають еквiвалентний вплив на експорт та / або iмпорт товарiв, що походять з митної територiї однiєї з Договiрних Сторiн i призначенi для митної територiї iншої Договiрної Сторони".

     Товари, що призначенi для митної територiї України та походять з Республiки Вiрменiя, не обкладаються ввiзним митом за умови:

     1) пiдтвердження походження товарiв шляхом подання сертифiкату форми СТ-1;

     2) дотримання правила "безпосередньої закупiвлi";

     3) дотримання правила "прямого вiдвантаження".

     Визначення країни походження товарiв здiйснюється вiдповiдно до Правил визначення країни походження, затверджених Рiшенням Ради глав урядiв Спiвдружностi Незалежних Держав 24.09.93 р.

     РЕСПУБЛИКА ГРУЗIЇ. Вiдповiдно до статтi 1 Угоди мiж Урядом України та Урядом Республiки Грузiя про вiльну торгiвлю (набула чинностi 04.06.96 р.): "Договiрнi Сторони не застосовують мито i / або iмпортне мито, а також податки та збори, що мають з митом еквiвалентну дiю, до товарiв, якi походять з митної територiї однiєї з Договiрних Сторiн i призначенi для митної територiї iншої Договiрної Сторони".

     Товари, що призначенi для митної територiї України та походять з Республiки Грузiя, не обкладаються ввiзним митом за умови:

     1) пiдтвердження походження товарiв шляхом подання сертифiкату форми СТ-1;

     2) дотримання правила "безпосередньої закупiвлi";

     3) дотримання правила "прямого вiдвантаження".

     Визначення країни походження товарiв здiйснюється вiдповiдно до Правил визначення країни походження, затверджених Рiшенням Ради глав урядiв Спiвдружностi Незалежних Держав 24.09.93р.

     РЕСПУБЛIКА МОЛДОВА. Вiдповiдно до статтi 2 Угоди мiж Урядом України та Урядом Республiки Вiрменiя про вiльну торгiвлю (набула чинностi 27.05.96р.): "Договiрнi Сторони не застосовуватимуть мито, податки та збори, що мають еквiвалентну дiю на експорт i / або iмпорт товарiв, що походять з митної територiї однiєї з Договiрних Сторiн i призначенi для митної територiї iншої Договiрної Сторони".

     Товари, що призначенi для митної територiї України та походять з Республiки Молдова, не обкладаються ввiзним митом за умови:

     1) пiдтвердження походження товарiв шляхом подання сертифiкату форми СТ-1;

     2) закупiвлi товару резидентом однiєї з держав учасниць Угоди про створення зони вiльної торгiвлi.

     Визначення країни походження товарiв здiйснюється вiдповiдно до Правил визначення країни походження, затверджених 24.09.93 р. та Рiшенням глав урядiв Спiвдружностi Незалежних Держав про змiну пунктiв 9 i 10 Правил вiд 15.04.94 р.

     РЕСПУБЛIКА УЗБЕКИСТАН. Вiдповiдно до статтi 1 Угоди мiж Урядом України i Урядом Республiки Узбекистан про вiльну торгiвлю (набула чинностi 01.01.96 р.): "Договiрнi Сторони не застосовуватимуть мито, податки та збори, що мають еквiвалентну дiю, а також кiлькiснi обмеження на експорт i / або iмпорт товарiв, якi походять з митної територiї однiєї з Договiрних Сторiн i призначенi для митної територiї iншої Договiрної Сторони. Вилучення iз зазначеного торговельного режиму за узгодженою номенклатурою товарiв оформлюється документами, що є невiд'ємною частиною цiєї Угоди".

     Товари, що призначенi для митної територiї України та походять з Республiки Узбекистан не обкладаються ввiзним митом за умови:

     1) пiдтвердження походження товарiв шляхом подання сертифiкату форми СТ-1;

     2) дотримання правила "безпосередньої закупiвлi";

     3) дотримання правила "прямого вiдвантаження".

     Визначення країни походження товарiв здiйснюється вiдповiдно до Правил визначення країни походження, затверджених Рiшенням Ради глав урядiв Спiвдружностi Незалежних Держав 24.09.93 р.

     РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ. Вiдповiдно до статтi 1 Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про вiльну торгiвлю (набула чинностi з 29.03.94 р.): "Договiрнi Сторони не застосовуватимуть мито, податки та збори, що мають еквiвалентний вплив на експорт та / або iмпорт товарiв, що походять з митної територiї однiєї з Договiрних Сторiн i призначенi для митної територiї iншої Договiрної Сторони".

     Товари, що призначенi для митної територiї України та походять з Росiйської Федерацiї, не обкладаються ввiзним митом за умови:

     1) пiдтвердженняг походження товарiв;

     2) дотримання правила "безпосередньої закупiвлi";

     3) дотримання правила "прямого вiдвантаження".

     Країна походження може визначатись на основi товаросупровiдних документiв та маркування. У разi неможливостi визначення країни походження товару використовується сертифiкат форми СТ-1. На товари, що вiдповiдно до законодавства України пiдлягають обкладенню акцизним збором, надання сертифiкату форми СТ-1 є обов'язковим.

     ТУРКМЕНИСТАН. Вiдповiдно до статтi 1 Угоди мiж Урядом України та Урядом Туркменистану про вiльну торгiвлю (набула чинностi з 18.12.96 р.): "Договiрнi Сторони не застосовуватимуть мито, податки та збори, що мають еквiвалентний вплив на експорт та / або iмпорт товарiв, що походять з митної територiї однiєї з Договiрних Сторiн i призначенi для митної територiї iншої Договiрної Сторони".

     Товари, що призначенi для митної територiї України та походять з Туркменистану, не обкладаються ввiзним митом за умови:

     1) пiдтвердження походження товарiв;

     2) дотримання правила "безпосередньої закупiвлi";

     3) дотримання правила "прямого вiдвантаження".

     Країна походження може визначатись на основi товаросупровiдних документiв та маркування. У разi неможливостi визначення країни походження товару використовується сертифiкат форми СТ-1. На товари, що вiдповiдно до законодавства України пiдлягають обкладенню акцизним збором, надання сертифiкату форми СТ-1 є обов'язковим.

     ПРИБАЛТIЙСЬКI КРАЇНИ:     

     ЕСТОНСЬКА РЕСПУБЛIКА . Звiльнення вiд обкладення митом здiйснюється вiдповiдно до статей 5 та 6 Угоди мiж Україною та Естонською Республiкою про вiльну торгiвлю (набула чинностi 14.03.96 р.):

     "Стаття 5

     Заборона та вiдмiна мит на iмпорт i зборiв, якi мають еквiвалентну дiю.

     1. В двостороннiй торгiвлi мiж Сторонами не повиннi вводитись новi мита на iмпорт i збори, якi мають еквiвалентну дiю.

     2. Мита на iмпорт i збори, якi мають еквiвалентну дiю, вiдмiняються з дня набуття чинностi цiєї Угоди.

     3. Положення цiєї статтi також застосовуються до мит фiскального характеру. Сторони можуть здiйснити замiну мита на внутрiшнiй податок.

     Стаття 6

     Заборона та вiдмiна мит на експорт i зборiв, якi мають еквiвалентну дiю.

     1. В торгiвлi мiж Сторонами не повиннi запроваджуватись новi мита на експорт i збори, якi мають еквiвалентну дiю.

     2. Мита на експорт i збори, якi мають еквiвалентну дiю, вiдмiнюються з набуттям чинностi цiєї Угоди."

     Товари походженням з Естонської Республiки, що призначенi для митної територiї України, звiльняються вiд обкладення ввiзним митом за умови:

     1) пiдтвердження походження товарiв шляхом подання сертифiкату перемiщення форми ЕUR.1 (Додаток III до Протоколу А) або форми ЕUR.2 (Додаток IV до Протоколу А), при цьому сертифiкат перемiщення форми ЕUR.1 приймається також у тому разi, коли вартiсть товарiв не перевищує 3000 ЕСU на одну вiдправку;

     2) дотримання правила "прямого транспортування" (стаття 14 Протоколу А Угоди).

     Визначення країни походження товарiв здiйснюється вiдповiдно до Протоколу А Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Естонською Республiкою.

     ЛАТВIЙСЬКА РЕСПУБЛIКА. Звiльнення вiд обкладення митом здiйснюється вiдповiдно до статей 7 та 8 Угоди мiж Україною та Латвiйською Республiкою про вiльну торгiвлю (набула чинностi з 15.01.97р.):

     "Стаття 7

     Заборона та вiдмiна мит на iмпорт i зборiв, якi мають еквiвалентну дiю.

     1. В торгiвлi мiж Сторонами не повиннi запроваджуватись новi мита на iмпорт i збори, якi мають еквiвалентну дiю.

     2. Україна вiдмiняє з дня набуття чинностi цiєю Угодою усi мита на iмпорт i будь-якi збори, якi мають еквiвалентну дiю, на продукти походження з Латвiї.

     3. Латвiя вiдмiняє з дня набуття чинностi цiєю Угодою усi мита на iмпорт i будьЧякi збори, якi мають еквiвалентну дiю, на продукти походження з України.

     4. Положення цiєї статтi також застосовуються до мит фiскального характеру.

     Стаття 8

     Заборона та вiдмiна мит на експорт i зборiв, якi мають еквiвалентну дiю.

     1. В торгiвлi мiж Сторонами не повиннi запроваджуватись новi мита на експорт або збори, якi мають еквiвалентну дiю.

     2. Мита на експорт i збори, якi мають еквiвалентну дiю, вiдмiнюються з дня набуття чинностi цiєю Угодою, за винятком продуктiв, зазначених у Додатку 1."

     Угода застосовується до товарiв, якi пiдпадають пiд товарнi групи з 25 по 97 Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв походженням з України або Латвiйської Республiки (стаття 3 Угоди).

     Товари походженням з Латвiйської Республiки (за винятком товарiв групи з 1 по 24 Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв), що призначенi для митної територiї України, звiльняються вiд обкладення ввiзним митом за умови:

     1) пiдтвердження походження товарiв шляхом подання сертифiкату перемiщення форми ЕUR.1 (Додаток III до Протоколу А) або форми ЕUR.2 (Додаток IV до Протоколу А), при цьому сертифiкат перемiщення форми ЕИК.1 приймається також у тому разi, коли вартiсть товарiв не перевищує 3000 ЕСU на одну вiдправку;

     2) дотримання правила "прямого транспортування" (стаття 14 Протоколу А Угоди).

     Визначення країни походження товарiв здiйснюється вiдповiдно до Протоколу А Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Латвiйською Республiкою.

     Вiдповiдно до Угоди Україна не застосовує вивiзне (експортне) мито до товарiв українського походження, що експортуються i призначенi для Латвiйської Республiки, за винятком товарiв групи з 1 по 24 Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв.

     ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛЫКА. Вiдповiдно до статтi 2 Угоди мiж Урядом України та Урядом Литовської Республiки про вiльну торгiвлю (набула чинностi 21.11.95 р.): "Договiрнi Сторони не застосовують мита, податки та збори, що мають еквiвалентну дiю на експорт i / або iмпорт товарiв, що походять з митної територiї однiєї з держав i призначенi для митної територiї iншої держави".

     Товари, за винятком товарiв зазначених у Протоколi про виключення з режиму вiльної торгiвлi до Угоди мiж Урядом України та Урядом Литовської Республiки про вiльну торгiвлю, що призначенi для митної територiї України та походять з Литовської Республiки, не обкладаються ввiзним митом за умови:

     1) пiдтвердження походження товарiв шляхом подання сертифiкату форми ЕUR.1;

     2) дотримання правила "безпосередньої закупiвлi";

     3) дотримання правила "прямого вiдвантаження".

     Визначення країни походження товарiв здiйснюється вiдповiдно до Додатку до Угоди мiж Урядом України та Урядом Литовської Республiки про вiльну торгiвлю про правила визначення країни походження товарiв.

     Вiдповiдно до вищезазначених угод Україна не застосовує вивiзне (експортне) мито до товарiв українського походження, що експортуються i призначенi для країн, з якими укладено цi договори про вiльну торгiвлю (виняток : експорт товарiв з 1 по 24 групу ГС до Латвiйської Республiки) .

     Податок на добавлену вартiсть, акцизний збiр та митнi збори при ввезеннi товарiв, що походять з країн з якими укладено угоди про вiльну торгiвлю, справляються в загальному порядку.

     Листи Держмиткому:

     вiд 05.04.94р. N 11/3-938

     вiд 06.04.94р. N 11/3-960

     вiд 23.11.94р. N 11/3-4027

     вiд 22.11.95р. N 11/3-5075

     вiд 02.04.96р. N 11/2-2196

     вiд 16.04.96р. N 11/3-2573

     вiд 19.07.96р. N 11/2-5317

     вiд 03.12.96р. N 11/2-8958

     застосовуються в частинi, що не суперечить положенням встановленим цим листом.

Перший заступник Голови Державної митної Служби О.Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.