ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

04.02.99 N 10/1-317-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     Направляємо Вам для вiдома та використання в роботi Порядок зберiгання пiдприємствами товарiв та iнших предметiв, увезених на митну територiю України, пiд митним контролем, затверджений наказом Держмитслужби вiд 05.01.99 N 4 та зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 27.01.99 за N 45/3338.

     При цьому повiдомляємо, що вантажна митна декларацiя, яка є документом контролю за доставкою вантажу в митницю призначення (пункт 5.9 Порядку), застосовується у порядку, встановленому роздiлом 6 Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 08.12.98 N 771 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.01.99 за N 42/3335. 

Заступник Голови Служби I. Соболь
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.