Документ скасований: Наказ Мінфіну № 651 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

вiд 13 липня 2000 року N 388


Про внесення доповнень до додатка 2 до наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
31 липня 2000 р. за N 465/4716

     У зв'язку з набранням чинностi Законами України "Про спецiальну економiчну зону "Ренi", "Про спецiальний режим iнвестицiйної та iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв "Напiвпровiдниковi технологiї i матерiали, оптоелектронiка та сенсорна технiка", "Iнститут електрозварювання iменi Є. О. Патона", "Iнститут монокристалiв" та з метою вдосконалення контролю за перемiщенням товарiв та iнших предметiв через митний кордон України НАКАЗУЮ:

     1. Унести до роздiлу 2 "Особливостi перемiщення товарiв через митний кордон України" додатка 2 до наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 такi доповнення:

1.1. "N  Найменування особливостi поставки товарiв  Код
47 Перемiщення товарiв та iнших предметiв технологiчними парками для реалiзацiї iнвестицiйних та iнновацiйних проектiв за прiоритетними напрямами науково-технiчної дiяльностi,
у тому числi: 
90
"Напiвпровiдниковi технологiї i матерiали, оптоелектронiка та сенсорна технiка" (Київ)  91
"Iнститут електрозварювання iменi Є. О. Патона" (Київ)  92 
"Iнститут монокристалiв" (м. Харкiв)  93". 
1.2. Порядковий номер 44 доповнити словами:
"у (iз) СЕЗ "Ренi" 
67". 

     2. Управлiнню статистики (Овдiєнко Н. Т.), Правовому управлiнню (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Копосов С. А.) у п'ятиденний термiн пiсля реєстрацiї цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України внести потрiбнi змiни до нормативно-довiдкової iнформацiї, у тому числi до довiдникiв програмно-iнформацiйного комплексу "Митне оформлення вантажiв" та iнших, якi використовуються при митному оформленнi.

     4. Начальникам регiональних митниць, митниць довести цей наказ до вiдома митних брокерiв та суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, зареєстрованих у зонi дiяльностi митних органiв.

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Шейка О. П.

Голова Служби Ю. Соловков
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.