Документ скасований: Постанова КМУ № 295 від 27.03.2013

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 28 жовтня 1997 року N 1181

Про встановлення термiнiв виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах пiд час виготовлення труб

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 13 грудня 2001 року N 1648

     Вiдповiдно до статтi 2 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Установити термiни виготовлення труб з давальницької сировини, що ввозиться на митну територiю України пiд час здiйснення операцiй з цiєю сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах, згiдно з додатком.

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд. 43

 

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 жовтня 1997 р. N 1181
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2001 р. N 1648)

ПЕРЕЛIК
давальницької сировини та видiв труб, що з неї виготовляються, пiд час здiйснення операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах

Код товару згiдно з
УКТ ЗЕД
Опис товару (давальницької сировини) згiдно з
УКТ ЗЕД
Код товару згiдно з
УКТ ЗЕД
Опис товару (труб) згiдно з
УКТ ЗЕД
Термiн виконання операцiй з давальницькою сировиною
7207 19 14 00
7207 19 16 00
Напiвфабрикати iз залiза та нелегованої сталi круглого або багатокутного поперечного перерiзу, iншi 7304 10 10 00 труби для нафто- i газопроводiв: зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мiлiметра до 100 днiв
7207 20 55 00 Напiвфабрикати iз залiза та нелегованої сталi круглого або багатокутного поперечного перерiзу, вмiстом за масою не менш як 0,25 вiдсотка вуглецю: вмiстом за масою 0,25 вiдсотка i бiльше, але менш як 0,6 вiдсотка вуглецю 7304 10 30 00 зовнiшнiм дiаметром бiльш як 168,3 мiлiметра, але не бiльш як 406,4 мiлiметра до 140 днiв
7224 90 91 00 Сталь легована круглого або багатокутного поперечного перерiзу      
7207 19 14 00
7207 19 16 00
Напiвфабрикати iз залiза та нелегованої сталi круглого або багатокутного поперечного перерiзу, iншi 7304 31 10 00 труби iншi круглого перерiзу iз залiза i нелегованої сталi, холоднотягнутi або холоднокатанi з приєднаними фiтингами, придатнi для подачi газiв або рiдин, що використовуються у цивiльнiй авiацiї, iншi до 125 днiв
7207 20 55 00 Напiвфабрикати iз залiза та нелегованої сталi круглого або багатокутного поперечного перерiзу, вмiстом за масою не менш як 0,25 вiдсотка вуглецю; вмiстом за масою 0,25 вiдсотка i бiльше, але менш як 0,6 вiдсотка вуглецю      
7224 90 91 00 Сталь легована круглого або багатокутного поперечного перерiзу      
7218 99 91 00 Сталь нержавiюча, напiвфабрикати круглого або багатокутного поперечного перерiзу 7304 41 10 00 труби i трубки круглого перерiзу з нержавiючої сталi, холоднотягнутi або холоднокатанi з приєднаними фiтингами, придатнi для подачi газiв або рiдин, що використовуються у цивiльнiй авiацiї:  
  капiлярнi до 150 днiв
  з корозiйностiйких сплавiв до 200 днiв
  тонкостiннi до 210 днiв
  високоточнi прецизiйнi до 225 днiв
  пiдвищеної якостi до 235 днiв
7304 49 91 00 зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 406,4 мiлiметра до 180 днiв
7207 19 14 00
7207 19 16 00
Напiвфабрикати iз залiза та нелегованої сталi круглого або багатокутного поперечного перерiзу, iншi 7304 51 30 00 труби круглого перерiзу з легованої сталi з приєднаними фiтингами, придатнi для подачi газiв або рiдин, що використовуються у цивiльнiй авiацiї, iншi  
7224 90 91 00 Сталь легована круглого або багатокутного поперечного перерiзу котловi   до 200 днiв
пiдшипниковi   до 130 днiв
7304 59 91 00 зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мiлiметра до 100 днiв
7304 59 93 00 зовнiшнiм дiаметром бiльш як 168,3 мiлiметра, але не бiльш як 406,4 мiлiметра до 140 днiв
8108 10 10 00 Титан та вироби з нього, титан необроблений, порошки 8108 90 10 00 труби та патрубки з приєднаними фiтингами, придатнi для подачi газiв або рiдин, що використовуються у цивiльнiй авiацiї, iншi:  
  гарячедеформованi зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мiлiметра до 140 днiв
  гарячедеформованi зовнiшнiм дiаметром бiльш як 168,3 мiлiметра, але не бiльш як 406,4 мiлiметра до 165 днiв
  холоднодеформованi до 265 днiв".
  
Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України
А. ТОЛСТОУХОВ
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.