ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про деякi питання оподаткування пiдакцизних товарiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законом України
вiд 3 квiтня 1997 року N 168/97-ВР


     3 метою впорядкування оподаткування пiдакцизних товарiв та запобiгання безпiдставному користуванню пiльгами суб'єктами пiдприємницької дiяльностi при ввезеннi пiдакцизних товарiв на територiю України Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести такi доповнення до декретiв Кабiнету Мiнiстрiв України:

     1. Пункт 1 роздiлу I втрачає чиннiсть з 1 жовтня 1997 року.

(згiдно iз Законом N 168/97-ВР вiд 03.04.97 р.)

     2. Статтю 2 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 1992 року N 18-92 "Про акцизний збiр" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 82) доповнити словами "а також громадяни України, iноземнi громадяни та особи без громадянства, якi ввозять (пересилають) предмети (товари) на митну територiю України вiдповiдно до законодавства".

     II. Скасувати пiльги, наданi законодавчими актами України щодо сплати ввiзного мита, митних та акцизних зборiв, а також податку на добавлену вартiсть при ввезеннi (пересиланнi) на митну територiю України пiдакцизних товарiв як для подальшої реалiзацiї, так i для власного споживання громадянами України, iноземними громадянами та особами без громадянства, суб'єктами пiдприємницької дiяльностi всiх форм власностi, включаючи благодiйнi фонди, об'єднання громадян, релiгiйнi органiзацiї, установи Нацiонального банку України, пiдприємства з iноземними iнвестицiями.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
16 листопада 1995 року
N 432/95-ВР

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.