ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких законодавчих актiв України з питань оподаткування товарiв, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України

     З метою скасування пiльг щодо сплати ввiзного мита, митних та акцизних зборiв i податку на добавлену вартiсть з товарiв, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України, Верховна Рада України постановляє:

     1. В абзацi другому статтi 2 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 сiчня 1993 року N 4-93 "Про Єдиний митний тариф України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 12, ст. 107, N 28, ст. 301) слова "та при отриманнi органiзацiями гуманiтарної i технiчної допомоги, якi визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України" виключити.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, законодавчi акти України в частинi звiльнення вiд сплати ввiзного мита, митних та акцизних зборiв i податку на добавлену вартiсть згiдно з перелiком, що додається.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
17 грудня 1996 року
N 608/96-ВР

 

Додаток
до Закону України "Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких законодавчих актiв України з питань оподаткування товарiв, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України"

ПЕРЕЛIК
законодавчих актiв України, що втратили чиннiсть

     1. Пункт 5 статтi 18 Закону України "Про зайнятiсть населення" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 170; Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 3, ст. 11) в частинi звiльнення вiд сплати ввiзного мита, митних та акцизних зборiв i податку на добавлену вартiсть з товарiв, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України.

     2. Частина перша статтi 7 Закону України "Про правовий режим територiї, що зазнала радiоактивного забруднення внаслiдок Чорнобильської катастрофи" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 16, ст. 198; Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 177; 1996 р., N 3, ст. 11) в частинi звiльнення вiд сплати ввiзного мита, митних та акцизних зборiв i податку на добавлену вартiсть з товарiв, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України.

     3. Частина шоста статтi 18 Закону України "Про свободу совiстi та релiгiйнi органiзацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 25, ст. 283; Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 3 ст. 11) в частинi звiльнення вiд сплати ввiзного мита, митних та акцизних зборiв i податку на добавлену вартiсть з товарiв, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України.

     4. Частина четверта статтi 64 Закону України "Про освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84) в частинi звiльнення вiд сплати ввiзного мита, митних та акцизних зборiв i податку на добавлену вартiсть з товарiв, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України.

     5. Абзац шостий пункту 2 Постанови Верховної Ради України вiд 6 грудня 1991 року "Про порядок введення в дiю Закону України "Про пенсiйне забезпечення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст. 11; 1996 р. N 3, ст. 11) в частинi звiльнення вiд сплати ввiзного мита, митних та акцизних зборiв i податку на добавлену вартiсть з товарiв, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України.

     6. Абзаци другий i четвертий пункту 2 статтi 22 Закону України "Про основи державної полiтики в сферi науки i науково-технiчної дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст. 165; 1996 р., N 3, ст. 11) в частинi звiльнення вiд сплати ввiзного мита, митних та акцизних зборiв i податку на добавлену вартiсть з товарiв, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України.

     7. Абзац другий частини першої статтi 26 Основ законодавства України про культуру (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 294; 1996 р. N 3, ст. 11) в частинi звiльнення вiд сплати ввiзного мита, митних та акцизних зборiв i податку на добавлену вартiсть з товарiв, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України.

     8. Стаття 3 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 квiтня 1993 року N 37-93 "Про пiльги Героям Радянського Союзу i повним кавалерам ордена Слави" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 24, ст. 271; 1996 р., N 3, ст. 11) в частинi звiльнення вiд сплати ввiзного мита, митних та акцизних зборiв i податку на добавлену вартiсть з товарiв, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України.

     9. Пункт 23 частини першої статтi 13, пункт 2 статтi 16 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1996 р., N 3, ст. 11) в частинi звiльнення вiд сплати ввiзного мита, митних та акцизних зборiв i податку на добавлену вартiсть з товарiв, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України.

     10. Пункт 2 статтi 9 Закону України "Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 4, ст. 18; 1996 р., N 3, ст. 11) в частинi звiльнення вiд сплати ввiзного мита, митних та акцизних зборiв i податку на добавлену вартiсть з товарiв, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України.

     11. Стаття 36 Закону України "Про Нацiональний архiвний фонд i архiвнi установи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 86; 1996 р., N 3, ст. 11) в частинi звiльнення вiд сплати ввiзного мита, митних та акцизних зборiв i податку на добавлену вартiсть з товарiв, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.