Документ скасований: Лист НБУ № 40-0006/16290 від 22.03.2018

НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент валютного регулювання

вiд 07.02.2001 N 13-126/594

 

Територiальним управлiнням НБУ, ОПЕРУ НБУ, комерцiйним банкам


     Нацiональний банк України доводить до вiдома i керiвництва в роботi постанову Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.01.2001 N 12 (зареєстровану в Мiнiстерствi юстицiї України 01.02.2001 за N 96/5287) "Про внесення змiн до Положення про порядок реєстрацiї договорiв, якi передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими вiд нерезидентiв кредитами, позиками в iноземнiй валютi", якою встановлено:

     1. Унести до Положення про порядок реєстрацiї договорiв, якi передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими вiд нерезидентiв кредитами, позиками в iноземнiй валютi, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.12.99 N 602, такi змiни:

     1.1. У текстi Положення словосполучення "фiнансово-кредитна установа" в усiх вiдмiнках замiнити словосполученням "фiнансова установа" у вiдповiдних вiдмiнках.

     2. Постанова набирає чинностi через 10 днiв пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

Директор Департаменту валютного регулювання С.О.Яременко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.