ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

12.06.98 N 11/1-5880

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     Для використання в оперативнiй роботi надсилаємо постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.06.98 N 761 "Про порядок пiдтвердження суми iноземної валюти, заробленої громадянами-резидентами, якi виїжджали у службовi вiдрядження за межi України". Цю постанову Кабiнету Мiнiстрiв України розроблено на виконання пункту 3 Постанови Верховної Ради України вiд 05.05.96 N 162/96-ВР "Про проект Закону України "Про порядок обкладення податками предметiв, якi перемiщуються громадянами через митний кордон України", вона набрала чинностi з моменту її прийняття, - 01.06.98.

Додаток: на 1 арк.

Голова Служби Ю. Соловков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.