Документ скасований: Постанова КМУ № 93 від 18.01.2003

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 28 квiтня 2001 р. N 413


Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 13 квiтня 2007 року N 622

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65 "Про ставки митних зборiв" (газета "Урядовий кур'єр" вiд 1 лютого 1997 р.; Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 10, ст. 381, N 19, ст. 706, N 38, ст. 1392; 1999 р., N 20, ст. 893, N 27, ст. 1332) такi змiни:

     а) в абзацi першому пункту 1 слова "згiдно з додатком" замiнити словами i цифрою "згiдно з додатком 1", виклавши назву цього додатка у такiй редакцiї:

     "Ставки митних зборiв, передбаченi Митним кодексом України";

     б) пiдпункт "б" пункту 1 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.04.2007р. N 622)

     2. Ця постанова набирає чинностi через 30 днiв з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України В.ЮЩЕНКО

Iнд. 28

 

Додаток 2
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 сiчня 1997 р. N 65

СТАВКИ МИТНИХ ЗБОРIВ
за реєстрацiю товарiв, що мiстять об'єкти iнтелектуальної власностi, за продовження термiну реєстрацiї та за внесення змiн до реєстру товарiв, що мiстять об'єкти iнтелектуальної власностi

Додаток 2 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 квiтня 2007 року N 622)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.