ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

01.06.2001 р. N 1/09-2765-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     З метою уникнення випадкiв ухилення резидентiв-фiзичних осiб вiд сплати митних та iнших обов'язкових платежiв при ввезеннi транспортних засобiв та вiдповiдно до частини четвертої ст. 38 Митного кодексу України повiдомляємо:

     1. Починаючи з 01.07.2001 митне оформлення транспортних засобiв (код 87.03 за Гармонiзованою системою опису та кодування товарiв), що ввозяться в Україну резидентами-фiзичними особами, проводити зi сплатою митних та iнших обов'язкових платежiв виключно в пунктах пропуску на митному кордонi України безпосередньо при ввезеннi цих транспортних засобiв в Україну. Нарахування митних та iнших обов'язкових платежiв при ввезеннi транспортних засобiв здiйснюється за унiфiкованою митною квитанцiєю МД-1.

     2. Оформлення Посвiдчення на реєстрацiю транспортного засобу в органах ДАI МВС України здiйснювати вiдповiдно до вимог наказу Держмитслужби України вiд 25.06.99 N 393 "Про затвердження Правил митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України", у митницях за мiсцем проживання власникiв таких товарiв.

     Зазначенi вимоги не поширюються на транспортнi засоби:

  • що були виготовленi до 01.01.99;

  • що ввозяться в разi переселення громадян на постiйне мiсце проживання в Україну;

  • що ввозяться громадянами, зазначеними в статтях 59 - 63, 65 - 67 Митного кодексу України, а також працiвниками дипломатичних установ України за кордоном;

  • що ввозяться резидентами-фiзичними особами, якi виїжджали в службовi вiдрядження за межi України та мають право ввезти в Україну предмети без сплати мита, акцизного збору й податку на добавлену вартiсть на суму, що не перевищує 50 вiдсоткiв заробленої iноземної валюти, за умови документального пiдтвердження наявностi цих пiльг.

     Начальникам митниць забезпечити iнформування громадян та взяти пiд особистий контроль i вiдповiдальнiсть дотримання встановленого порядку.

Голова Служби Ю.П.Соловков
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.