ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

29 сiчня 1997 р. N 35


Про врегулювання деяких питань застосування фiнансових гарантiй у виглядi грошової застави при транзитних перевезеннях пiдакцизних товарiв, також механiзму повернення заставних сум

     З метою реалiзацiї завдань, визначених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 червня 1996 року N 700 "Про положення про надання митним органам України фiнансових гарантiй щодо обов'язкової доставки товарiв до митниць призначення",

     НАКАЗУЮ:

     1. Пiдготувати роз'яснення прикордонним митним установам, в зонi дiяльностi яких знаходяться пункти пропуску, визначенi постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.05.96 р. N 484, вiд 12.08.96 р. N 938, для практичного використання у роботi i недопущення розбiжностей при тлумаченнi вимог Iнструкцiї про порядок застосування механiзму фiнансових гарантiй при транзитних перевезеннях пiдакцизних товарiв, затвердженої наказом Держмиткому, Укрстрахнагляду, Мiнтрансу i Мiнфiну вiд 25.07.96 р. N 342/82/244/154-Б.

     Вiдповiдальнi Яценко С.А., Соловков Ю.П., Околiта М.В.

     2. Начальникам регiональних митниць пiд особисту вiдповiдальнiсть:

     - координувати дiяльнiсть iз здiйснення митного контролю при перемiщеннi пiдакцизних товарiв мiж пiдвiдомчими митницями України;

     - проводити збiр, аналiз та узагальнення iнформацiї про перемiщення пiдакцизних товарiв, щомiсячно поданням її до вiдповiдних управлiнь центрального апарату Держмитслужби.

     3. Начальникам митниць пiд особисту вiдповiдальнiсть:

     - довести до особового складу митних установ роз'яснення Держмитслужби;

     - використовувати його у роботi вiдповiдних пiдроздiлiв митних установ;

     - щомiсячно подавати узагальнену iнформацiю про проведення даного контролю до вiдповiдних пiдроздiлiв регiональних митниць.

     4. Наказ ввести в дiю з 01.02.97 р.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Заступникiв Голови Служби Яценка С.А., Соловкова Ю.П.

Голова Служби Л. Деркач
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.