ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 15.11.2006 N 18/18-1192

 

Науково-технiчна фiрма "IНТЕС-Лтд"


Щодо належностi товарiв до СТЗ

     Держмитслужбою розглянуто лист Науково-технiчної фiрми "IНТЕС-Лтд" вiд 16.10.06 N 55/10-06 стосовно товарiв, що належать до спецiальних технiчних засобiв негласного отримання iнформацiї (далi СТЗ).

     Повiдомляємо, що iнформацiю стосовно перелiку СТЗ, а також щодо ознак належностi товарiв до СТЗ доведено до митниць листом Держмитслужби вiд 02.11.04 N 25/7-09-18/13158 дск.

     Листом Держмитслужби вiд 11.05.06 N 11/4-18/5107-ЕП митницi поiнформовано про зняття грифу обмеження доступу "Для службового користування" iз зазначеного вище листа Держмитслужби.

Заступник директора Департаменту заходiв торговельної полiтики С.В. Iзотов
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.