ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

09.11.2017 N 30486/7/99-99-18-02-02-17

 

Митницi ДФС


Про декларування пального

     З метою впорядкування питання декларування товарiв, коди згiдно з УКТЗЕД яких вказанi в пiдпунктi 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215 Податкового кодексу України (далi - пальне), повiдомляємо.

     Вiдповiдно до Податкового кодексу України (далi - ПКУ) обсяги пального, з якого сплачено акцизний податок, при ввезеннi та реалiзацiї на митнiй територiї України облiковуються в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального в розрiзi платникiв податку за кожним кодом товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТЗЕД.

     Згiдно з абзацом другим пiдпункту 14.1.212 пункту 14.1 статтi 14 ПКУ не вважаються реалiзацiєю пального операцiї з передачi (вiдпуску, вiдвантаження)пального на митнiй територiї України на пiдставi договорiв зберiгання та передачi (вiдпуску, вiдвантаження) пального в споживчiй тарi ємнiстю до 2 лiтрiв (включно), крiм операцiй з реалiзацiї такого пального його виробниками.

     У зв'язку з цим з 01.12.2017 при декларуваннi пального за митними декларацiями типiв "IМХХУУ" (де "XX" - код вiдповiдного митного режиму "40" або "41", а "УУ" - один з кодiв "АА", "ДР", "ДЕ", "ТК", "ТФ", "ТН", "ДТ") в полях "електронного iнвойсу" по кожному найменуванню товару необхiдно вказувати вiдомостi про об'єм перемiщуваного пального шляхом зазначення iнформацiї про мiсткiсть (об'єм) тари (код виду iнформацiї згiдно з наказом Мiнфiну вiд 17.09.2012 N 998 - "62" (можливi значення характеристики - "1", "74" - "79") та кiлькiсть в одиницi вимiрювання "1000 лiтрiв у лiтрах, приведених до температури 15о С".

     Лист ДФС вiд 25.02.2016 N 6812/7/99-99-24-02-02-17 з 01.12.2017 вважати таким, що втратив чиннiсть.

     Керiвникам митниць ДФС довести положення цього листа до вiдома пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв, митних брокерiв та суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

В.о. Голови М.В. Продан
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.