Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ III (15)Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
Група 15Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
1515Iншi нелеткi жири i олiї рослиннi (включаючи джоджобову олiю) та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:
-1515 50олiя кунжутова та її фракцiї:

- - [1515 50 1]олiя сира:
- - - 1515 50 11 00для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
- - - 1515 50 19 00iнша
- - [1515 50 9]iншi:
- - - 1515 50 91 00для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
- - - 1515 50 99 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.