Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ III (15)Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
Група 15Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
1515Iншi нелеткi жири i олiї рослиннi (включаючи джоджобову олiю) та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:

- [1515 1]олiя з насiння льону та її фракцiї:
- - 1515 11 00 00олiя сира
- - 1515 19iншi:
- - - 1515 19 10 00для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
- - - 1515 19 90 00iншi
- [1515 2]олiя з кукурудзи та її фракцiї:
- - 1515 21олiя сира:
- - - 1515 21 10 00для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
- - - 1515 21 90 00iнша
- - 1515 29iншi:
- - - 1515 29 10 00для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
- - - 1515 29 90 00iншi
- 1515 30олiя рицинова та її фракцiї:
- - 1515 30 10 00для виробництва амiноундеканової кислоти, яка використовується для виробництва синтетичних волокон або полiмерних матерiалiв
- - 1515 30 90 00iншi
- 1515 50олiя кунжутова та її фракцiї:
- - [1515 50 1]олiя сира:
- - - 1515 50 11 00для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
- - - 1515 50 19 00iнша
- - [1515 50 9]iншi:
- - - 1515 50 91 00для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
- - - 1515 50 99 00iншi
- 1515 90iншi:
- - 1515 90 11олiя тунгова; олiя джоджобова, ойтикова; вiск з мирта та японський вiск; їх фракцiї:
- - - 1515 90 11 10олiя тунгова та її фракцiї
- - - 1515 90 11 90iншi
- - [1515 90 2]олiя з насiння тютюну та її фракцiї:
- - - [1515 90 21]олiя сира:
- - - - 1515 90 21 00для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
- - - - 1515 90 29 00iнша
- - - [1515 90 3]iншi:
- - - - 1515 90 31 00для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
- - - - 1515 90 39 00iншi
- - [1515 90 4]iншi олiї та їх фракцiї:
- - - [1515 90 40]олiї сирi:
- - - - 1515 90 40 00для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
- - - - [1515 90 51]iншi:
- - - - - 1515 90 51 00твердi, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше
- - - - - 1515 90 59 00твердi, в iншiй упаковцi; рiдкi
- - - [1515 90 6]iншi:
- - - - 1515 90 60 00для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування
- - - - [1515 90 9]iншi:
- - - - - 1515 90 91 00твердi, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше
- - - - - 1515 90 99 00твердi, в iншiй упаковцi; рiдкi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.