Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ III (15)Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
Група 15Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
1515Iншi нелеткi жири i олiї рослиннi (включаючи джоджобову олiю) та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:
-1515 90iншi:
--[1515904]iншi олiї та їх фракцiї:
---[1515906]iншi:
----[1515909]iншi:

- - - - - 1515 90 91 00твердi, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше
- - - - - 1515 90 99 00твердi, в iншiй упаковцi; рiдкi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.