Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Група 19Готовi продукти iз зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошнянi кондитерськi вироби
1905Хлiбобулочнi, борошнянi кондитерськi вироби, з вмiстом або без вмiсту какао; вафельнi пластини, порожнi капсули, придатнi для використання у фармацевтицi, вафельнi облатки для запечатування, рисовий папiр та аналогiчнi продукти:

- 1905 10 00 00хрусткi хлiбцi
- 1905 20пряники:
- - 1905 20 10 00з вмiстом менш як 30 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза)
- - 1905 20 30 00з вмiстом 30 мас.% або бiльше, але менш як 50 мас.% цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза)
- - 1905 20 90 00з вмiстом 50 мас.% або бiльше цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза)
- [1905 3]печиво солодке сухе; вафлi та вафельнi облатки:
- - 1905 31печиво солодке сухе:
- - - [1905 31 1]повнiстю або частково покрите шоколадом чи iншими виробами, з вмiстом какао:
- - - - 1905 31 11 00у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 85 г
- - - - 1905 31 19 00iншi
- - - [1905 31 3]iншi:
- - - - 1905 31 30 00з вмiстом 8 мас.% або бiльше молочних жирiв
- - - - [1905 31 9]iншi:
- - - - - 1905 31 91 00печиво сухе з начинкою у виглядi сандвiчiв
- - - - - 1905 31 99 00iншi
- - 1905 32вафлi та вафельнi облатки:
- - - 1905 32 05 00з вмiстом води понад 10 мас.%
- - - [1905 32 1]iншi:
- - - - [1905 32 11]повнiстю або частково покритi шоколадом чи iншими виробами, з вмiстом какао:
- - - - - 1905 32 11 00у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 85г
- - - - - 1905 32 19 00iншi
- - - - [1905 32 9]iншi:
- - - - - 1905 32 91 00пiдсоленi, з начинкою або без неї
- - - - - 1905 32 99 00iншi
- 1905 40сухарi, грiнки та аналогiчнi смаженi вироби:
- - 1905 40 10 00сухарi
- - 1905 40 90 00iншi
- 1905 90iншi:
- - 1905 90 10 00прiсний хлiб (маца)
- - 1905 90 20 00вафельнi пластини, порожнi капсули для використання у фармацевтицi, вафельнi облатки для запечатування, рисовий папiр i аналогiчнi продукти
- - [1905 90 3]iншi:
- - - 1905 90 30 00хлiбобулочнi вироби без додання меду, яєць, сиру або плодiв, з вмiстом у сухому станi не бiльш як 5 мас.% цукру i не бiльш як 5 мас.% жиру
- - - 1905 90 45 00печиво сухе
- - - 1905 90 55 00продукти екструдованi або експадованi, прянi або пiдсоленi
- - - [1905 90 6]iншi:
- - - - 1905 90 60 00з доданням пiдсолоджувальних речовин
- - - - 1905 90 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.