Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Група 19Готовi продукти iз зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошнянi кондитерськi вироби
1905Хлiбобулочнi, борошнянi кондитерськi вироби, з вмiстом або без вмiсту какао; вафельнi пластини, порожнi капсули, придатнi для використання у фармацевтицi, вафельнi облатки для запечатування, рисовий папiр та аналогiчнi продукти:
-[19053]печиво солодке сухе; вафлi та вафельнi облатки:
--1905 32вафлi та вафельнi облатки:

- - - 1905 32 05 00з вмiстом води понад 10 мас.%
- - - [1905 32 1]iншi:
- - - - [1905 32 11]повнiстю або частково покритi шоколадом чи iншими виробами, з вмiстом какао:
- - - - - 1905 32 11 00у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 85г
- - - - - 1905 32 19 00iншi
- - - - [1905 32 9]iншi:
- - - - - 1905 32 91 00пiдсоленi, з начинкою або без неї
- - - - - 1905 32 99 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.