Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Група 21Рiзнi харчовi продукти
2106Харчовi продукти, в iншому мiсцi не зазначенi:

- 2106 10бiлковi концентрати та текстурованi бiлковi речовини:
- - 2106 10 20 00без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози, крохмалю або з вмiстом менш як 1,5 мас.% молочних жирiв, менш як 5 мас. % цукрози чи iзоглюкози, менш як 5 мас.% глюкози або крохмалю
- - 2106 10 80 00iншi
- 2106 90iншi:
- - 2106 90 20 00складенi спиртнi продукти, крiм продуктiв, виготовлених на основi ароматичних речовин, що використовуються у виробництвi напоїв
- - [2106 90 3]сиропи цукровi, ароматизованi або з доданням барвникiв:
- - - 2106 90 30 00сироп з iзоглюкози
- - - [2106 90 5]iншi:
- - - - 2106 90 51 00сироп з лактози
- - - - 2106 90 55 00сироп з глюкози або з мальтодекстрину
- - - - 2106 90 59 00iншi
- - [2106 90 9]iншi:
- - - 2106 90 92 00без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози, крохмалю або з вмiстом менш як 1,5 мас.% молочних жирiв, менш як 5 мас. % цукрози чи iзоглюкози, менш як 5 мас. % глюкози або крохмалю
- - - 2106 90 98iншi:
- - - - 2106 90 98 60сумiшi (основи) для виготовлення фруктового морозива з вмiстом концентрованого фруктового соку або безалкогольного напою, з вмiстом цукру не бiльш як 30 мас. % та без вмiсту молочних жирiв
- - - - 2106 90 98 80сирне фондю
- - - - 2106 90 98 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.