Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IV (16-24)Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Група 21Рiзнi харчовi продукти
2106Харчовi продукти, в iншому мiсцi не зазначенi:
-2106 90iншi:
--[2106903]сиропи цукровi, ароматизованi або з доданням барвникiв:

- - - 2106 90 30 00сироп з iзоглюкози
- - - [2106 90 5]iншi:

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.