Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IX (44-46)Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля; корок та вироби з нього; вироби iз соломи, альфи та iнших матерiалiв для плетiння; кошиковi та iншi плетенi вироби
Група 44Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля
4418Вироби столярнi та теслярськi будiвельнi деталi, включаючи пористi дерев'янi панелi, зiбранi панелi для пiдлоги, ґонт i дранку для покрiвель:

- 4418 10вiкна, дверi балконнi та їх рами i наличники:
- - 4418 10 10 00з деревини тропiчних порiд, зазначених у додатковiй примiтцi 2 до цiєї групи
- - 4418 10 50 00з деревини хвойних порiд
- - 4418 10 90 00iншi
- 4418 20дверi та їх рами, наличники i пороги:
- - 4418 20 10 00з деревини тропiчних порiд, зазначених у додатковiй примiтцi 2 до цiєї групи
- - 4418 20 50 00з хвойних порiд
- - 4418 20 80 00з iнших порiд деревини
- 4418 40 00 00опалубка для бетонування
- 4418 50 00 00ґонт i дранка для покрiвель
- 4418 60 00 00стояки та балки
- [4418 7]зiбранi панелi для пiдлоги:
- - 4418 73з бамбука або принаймнi з лицевим шаром (шаром зношення) iз бамбука:
- - - 4418 73 10 00для мозаїчної пiдлоги
- - - 4418 73 90 00iншi
- - 4418 74 00 00iншi, для мозаїчної пiдлоги
- - 4418 75 00 00iншi, багатошаровi
- - 4418 79 00 00iншi
- [4418 9]iншi:
- - 4418 91 00 00з бамбука
- - 4418 99iншi:
- - - 4418 99 10 00шаруватоклеєна деревина
- - - 4418 99 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.