Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IX (44-46)Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля; корок та вироби з нього; вироби iз соломи, альфи та iнших матерiалiв для плетiння; кошиковi та iншi плетенi вироби
Група 44Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля
4418Вироби столярнi та теслярськi будiвельнi деталi, включаючи пористi дерев'янi панелi, зiбранi панелi для пiдлоги, ґонт i дранку для покрiвель:
-[44187]зiбранi панелi для пiдлоги:

- - 4418 73з бамбука або принаймнi з лицевим шаром (шаром зношення) iз бамбука:
- - - 4418 73 10 00для мозаїчної пiдлоги
- - - 4418 73 90 00iншi
- - 4418 74 00 00iншi, для мозаїчної пiдлоги
- - 4418 75 00 00iншi, багатошаровi
- - 4418 79 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.