Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8471Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та машини для оброблення аналогiчної iнформацiї, в iншому мiсцi не зазначенi:

- 8471 30 00 00машини автоматичного оброблення iнформацiї портативнi масою не бiльш як 10 кг, що мають принаймнi центральний блок оброблення iнформацiї, клавiатуру та дисплей
- [8471 4]iншi машини автоматичного оброблення iнформацiї:
- - 8471 41 00 00що мiстять в одному корпусi принаймнi центральний блок оброблення iнформацiї та пристрої введення та виведення, об'єднанi або нi
- - 8471 49 00 00iншi, що представленi у виглядi систем
- 8471 50 00 00блоки оброблення iнформацiї iншi, нiж у товарних пiдпозицiях 8471 41 або 8471 49, що мiстять або не мiстять в одному корпусi один або два таких пристрої: запам'ятовувальнi пристрої, пристрої введення та виведення
- 8471 60пристрої введення aбо виведення, що мiстять або не мiстять в одному корпусi запам'ятовувальнi пристрої:
- - 8471 60 60 00клавiатури
- - 8471 60 70 00iншi
- 8471 70запам'ятовувальнi пристрої:
- - 8471 70 20 00центральнi запам'ятовувальнi пристрої
- - [8471 70 3]iншi:
- - - [8471 70 30]запам'ятовувальнi пристрої на дисках:
- - - - 8471 70 30 00оптичнi, включаючи магнiтооптичнi
- - - - [8471 70 50 0]iншi:
- - - - - 8471 70 50 00запам'ятовувальнi пристрої на жорстких дисках
- - - - - 8471 70 70 00iншi
- - - 8471 70 80 00запам'ятовувальнi пристрої на магнiтних стрiчках
- - - 8471 70 98 00iншi
- 8471 80 00 00iншi пристрої машин для автоматичного оброблення iнформацiї
- 8471 90 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.