Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8471Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та машини для оброблення аналогiчної iнформацiї, в iншому мiсцi не зазначенi:
-8471 70запам'ятовувальнi пристрої:

- - 8471 70 20 00центральнi запам'ятовувальнi пристрої
- - [8471 70 3]iншi:
- - - [8471 70 30]запам'ятовувальнi пристрої на дисках:
- - - - 8471 70 30 00оптичнi, включаючи магнiтооптичнi
- - - - [8471 70 50 0]iншi:
- - - - - 8471 70 50 00запам'ятовувальнi пристрої на жорстких дисках
- - - - - 8471 70 70 00iншi
- - - 8471 70 80 00запам'ятовувальнi пристрої на магнiтних стрiчках
- - - 8471 70 98 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.