Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8536Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, роз'єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкi, пристрої для гасiння стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп та iншi з'єднувачi, коробки з'єднання), для напруги не бiльш як 1 000 В; з'єднувачi для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутiв або кабелiв:

- 8536 10запобiжники плавкi:
- - 8536 10 10для сили струму не бiльш як 10 A:
- - - 8536 10 10 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 8536 10 10 90iншi
- - 8536 10 50для сили струму понад 10 A, але не бiльш як 63 A:
- - - 8536 10 50 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 8536 10 50 90iншi
- - 8536 10 90для сили струму понад 63 A:
- - - 8536 10 90 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 8536 10 90 90iншi
- 8536 20вимикачi автоматичнi:
- - 8536 20 10 00для сили струму не бiльш як 63 A
- - 8536 20 90 00для сили струму понад 63 А
- 8536 30iнша апаратура для захисту електричних кiл:
- - 8536 30 10для сили струму не бiльш як 16 A:
- - - 8536 30 10 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 8536 30 10 90iншi
- - 8536 30 30для сили струму понад 16 A, але не бiльш як 125 A:
- - - 8536 30 30 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 8536 30 30 90iншi
- - 8536 30 90 00для сили струму понад 125 A
- [8536 4]реле:
- - 8536 41для напруги не бiльш як 60 В:
- - - 8536 41 10для сили струму не бiльш як 2 A:
- - - - 8536 41 10 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 8536 41 10 90iншi
- - - 8536 41 90для сили струму понад 2 A:
- - - - 8536 41 90 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 8536 41 90 90iншi
- - 8536 49 00iншi:
- - - 8536 49 00 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 8536 49 00 90iншi
- 8536 50iншi вимикачi та перемикачi:
- - 8536 50 03 00перемикачi змiнного струму електроннi, що складаються з оптично з'єднаних вхiдних i вихiдних кiл (iзольованi тиристорнi перемикачi змiнного струму)
- - 8536 50 05 00перемикачi електроннi, включаючи електроннi перемикачi з температурним захистом, що складаються з транзистора та логiчного чiпу (технологiя "chip on chip")
- - 8536 50 07 00перемикачi електромеханiчнi швидкодiючi для сили струму не бiльш як 11 A
- - [8536 50 1]iншi:
- - - [8536 50 11]для напруги не бiльш як 60 В:
- - - - 8536 50 11клавiшнi та кнопковi:
- - - - - 8536 50 11 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - 8536 50 11 90iншi
- - - - 8536 50 15поворотнi:
- - - - - 8536 50 15 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - 8536 50 15 90iншi
- - - - 8536 50 19iншi:
- - - - - 8536 50 19 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - 8536 50 19 90iншi
- - - 8536 50 80 00iншi
- [8536 6]патрони для ламп, штепселi, розетки, штировi та гнiздовi з'єднувачi:
- - 8536 61патрони для ламп:
- - - 8536 61 10патрони для ламп розжарювання:
- - - - 8536 61 10 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 8536 61 10 90iншi
- - - 8536 61 90 00iншi
- - 8536 69iншi:
- - - 8536 69 10 00для коаксiальних кабелiв
- - - 8536 69 30 00для друкованих схем
- - - 8536 69 90iншi:
- - - - 8536 69 90 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 8536 69 90 90iншi
- 8536 70 00 00з'єднувачi для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутiв або кабелiв
- 8536 90iншi пристрої:
- - 8536 90 01попередньо зiбранi елементи для електричних кiл:
- - - 8536 90 01 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 8536 90 01 90iншi
- - 8536 90 10 00з'єднувачi та контактнi елементи для проводiв i кабелiв
- - 8536 90 20 00установки зондового контролю напiвпровiдникових пластин
- - 8536 90 40 00затискачi акумуляторної батареї, що використовується для моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8702, 8307, 8704 або 8711
- - 8536 90 95 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.