Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8536Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, роз'єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкi, пристрої для гасiння стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп та iншi з'єднувачi, коробки з'єднання), для напруги не бiльш як 1 000 В; з'єднувачi для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутiв або кабелiв:
-8536 10запобiжники плавкi:

- - 8536 10 10для сили струму не бiльш як 10 A:
- - - 8536 10 10 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 8536 10 10 90iншi
- - 8536 10 50для сили струму понад 10 A, але не бiльш як 63 A:
- - - 8536 10 50 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 8536 10 50 90iншi
- - 8536 10 90для сили струму понад 63 A:
- - - 8536 10 90 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 8536 10 90 90iншi


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.