Льготы и преференции

ПIЛЬГИ ТА ПРЕФЕРЕНЦIЇ

     Законодавством України визначено ряд випадкiв звiльнення вiд сплати мита, акцизного податку та податку на додану вартiсть пiд час ввезення товарiв (преференцiї) (див. роздiли "ПДВ", "АКЦИЗ", "ВВIЗНЕ МИТО").

     З сукупностi пiльг та звiльнень вiд сплати платежiв можна видiлити наступнi основнi групи:

  • ввезення товарiв походженням з країн, до яких застосовується нацiональний режим або режим найбiльшого сприяння;
  • ввезення товарiв, що належать резиденту України чи вироблених ним за межами митної територiї України (ранiше вивезених транспортних засобiв; продукцiї морського промислу; повернення товарiв українського походження; готової продукцiї з режиму переробки i т.iн.);
  • ввезення товарiв для здiйснення конкретних урядових програм (вiльнi економiчнi зони, гранти мiжнародних фондiв i т.iн.);
  • ввезення окремих товарiв, визнаних законодавством України важливими для функцiонування економiки України;
  • ввезення товарiв з країн, з якими укладенi мiждержавнi угоди про вiльну торгiвлю, що передбачають взаємне звiльнення вiд митних платежiв (див. роздiл "УГОДИ ПРО ВIЛЬНУ ТОРГIВЛЮ").

     В останньому випадку умови звiльнення вiд сплати ввiзного мита встановлюються конкретними мiждержавними угодами, якi передбачають пiдтвердження країни походження товару сертифiкатом про походження товару та сертифiкатом з перевезення товару:

  • сертифiкатом про походження товару форми СТ-1 - на товари з країн, що уклали мiждержавнi угоди про вiльну торгiвлю;
  • сертифiкатом з перевезення товару форми EUR.1 на товари похожденням з Республiки Македонiя, Європейського Союзу i їхнiми державами-членами, держав ЄАВТ.

Постанова КМУ № 967 від 14.08.1996
Перечень товаров, относительно которых не применяются льготы установленные Указом Президента Украины от 30.06.95 N 499
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-12040 від 17.12.1997
Указ ПУ № 499 від 30.06.1995
Про справляння податку на добавлену вартiсть з iмпортних товарiв
Постанова КМУ № 602 від 31.05.1996
Про затвердження переліку товарів, щодо яких не застосовуються пільги, встановленні статтею 1 Указу Президента України від 30 червня 1995р. N 499
Постанова КМУ № 907 від 02.08.1996
Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 1996 Р. N 602
Постанова КМУ № 1165 від 23.09.1996
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 1996 р. N 602
Постанова КМУ № 1356 від 08.11.1996
Про внесення змін і доповнень до Постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 1996р. N 602
Лист ДМКУ № 11/2-5736 від 02.08.1996
Щодо тулмачень положень Постанови КМУ від 31.05.95р. N 602
Постанова КМУ № 23 від 17.01.1997
Про внесення доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд З1 травня 1996 р. N 602
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-11558 від 04.12.1997
Постанова КМУ № 53 від 23.01.1997
О внесении изменений и дополнений в постановление Кабинета Министров Украины от 31 мая 1996г. N 602
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-1753 від 26.02.1997
Щодо оподаткування товарів, що імпортуються в Україну та експортуються з України у рамках діючих міждержавних угод про вільну торгівлю
Постанова КМУ № 182 від 21.02.1997
Про порядок експорту живої худоби сiльськогосподарськими товаровиробниками юридичними особами без сплати вивiзного (експортного) мита
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-1891 від 28.02.1997
Розпорядження КМУ № 799-р від 12.12.1996
Про зміни до переліку товарів: затвердженого постановою КМУ від 3 1травня 1996р. N 602
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-2457 від 19.03.1997
Постанова КМУ № 282 від 28.03.1997
Про внесення доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 1996р. N 602
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-2266 від 13.03.1997
Об освобождении от пошлины поставок сыpья,матеpиалов и дp. для изготовления авиац.техники между Укpаиной и Узбекистаном
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-2943 від 04.04.1997
Про порядок митного оформлення товарiв, що iмпортуються в Україну суб'єктами ЗЕД,якi користуються податковими пiльгами
Наказ ДМСУ (до 2012) № 68 від 14.02.1997
Про затвердження Iнструкцiї щодо порядку справляння ПДВ та акцизного збору у разi ввезення товарiв в Україну
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-3768 від 25.04.1997
Закон України ВР № 170/97-ВР від 03.04.1997
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв з питань обкладення ввiзним митом товарiв та iнших предметiв, що ввозяться на митну територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-11712 від 09.12.1997
Постанова КМУ № 415 від 05.05.1997
Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд З1 травня 1996 р. N 602
Наказ ДМСУ (до 2012) № 189 від 25.04.1997
Про порядок перемiщення через митний кордон України та облiку товарiв,що поставляються згiдно з мiжвiдомчими угодами з виробничої кооперацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-5189 від 06.06.1997
Стосовно митного оформлення товарiв, що надходять по iмпорту до магазинiв безмитної торгiвлі
Постанова КМУ № 519 від 30.05.1997
Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд З1 травня 1996 р. N 602
Постанова КМУ № 582 від 12.06.1997
Про внесення змiни до перелiку товарiв,щодо яких не застосовуються пiльги
Закон України ВР № 644/97-ВР від 19.11.1997
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань оподаткування
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-5465 від 11.06.1997
Постанова КМУ № 577 від 12.06.1997
О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 31 мая 1996г. N 602
Закон України ВР № 340/97-ВР від 12.06.1997
Про внесення змін до Закону України "Про ставки акцизного збору і ввiзного мита на деякі транспортні засоби та шини"
Постанова КМУ № 915 від 21.08.1997
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.05.96р. N 602
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-8058 від 27.08.1997
Про операцiї з давальницькою сировиною
Постанова КМУ № 917 від 22.08.1997
Щодо порядку здійснення контролю за застосуванням пільг щодо обкладення податком на додану вартість продукції, що виробляється за контрактом N 1346/38
Наказ ДМСУ (до 2012) № 344 від 23.07.1997
Про затвердження Iнструкцiї про порядок справляння ввiзного (iмпортного) мита
Постанова КМУ № 1037 від 19.09.1997
Про внесення доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 1996р.
Наказ ДМСУ (до 2012) № 595 від 27.11.1997
Про затвердження Порядку контролю митними органами за справлянням та перерахуванням ПДВ до бюджету
Постанова КМУ № 1106 від 07.10.1997
Про перелiк товарiв критичного iмпорту, ввезення яких здiйснюється без сплати ПДВ
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-9616 від 10.10.1997
Щодо митного оформлення товарiв критичного iмпорту
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-9748 від 14.10.1997
Щодо застосування положень Закону України "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукiї"
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10085 від 24.10.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10662 від 11.11.1997
Про нарахування умовно ввiзного мита
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-10898 від 17.11.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-9430 від 03.10.1997
Наказ ДМСУ (до 2012) № 40 від 30.01.1998
Про введення нових класифiкаторiв видiв митних та iнших платежiв, видiв митних послуг та звiльнень
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-938 від 28.01.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-1581 від 17.02.1998
В доповнення до наказу Держмитслужби вiд 30.01.98 р. N 40
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-1765 від 21.02.1998
Постанова КМУ № 208 від 24.02.1998
Про затвердження обсягiв iмпорту шампанських i коньячних виноматерiалiв на 1998 i 1999 роки та про внесення змiн i доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.