Льготы и преференции

ПIЛЬГИ ТА ПРЕФЕРЕНЦIЇ

     Законодавством України визначено ряд випадкiв звiльнення вiд сплати мита, акцизного податку та податку на додану вартiсть пiд час ввезення товарiв (преференцiї) (див. роздiли "ПДВ", "АКЦИЗ", "ВВIЗНЕ МИТО").

     З сукупностi пiльг та звiльнень вiд сплати платежiв можна видiлити наступнi основнi групи:

  • ввезення товарiв походженням з країн, до яких застосовується нацiональний режим або режим найбiльшого сприяння;
  • ввезення товарiв, що належать резиденту України чи вироблених ним за межами митної територiї України (ранiше вивезених транспортних засобiв; продукцiї морського промислу; повернення товарiв українського походження; готової продукцiї з режиму переробки i т.iн.);
  • ввезення товарiв для здiйснення конкретних урядових програм (вiльнi економiчнi зони, гранти мiжнародних фондiв i т.iн.);
  • ввезення окремих товарiв, визнаних законодавством України важливими для функцiонування економiки України;
  • ввезення товарiв з країн, з якими укладенi мiждержавнi угоди про вiльну торгiвлю, що передбачають взаємне звiльнення вiд митних платежiв (див. роздiл "УГОДИ ПРО ВIЛЬНУ ТОРГIВЛЮ").

     В останньому випадку умови звiльнення вiд сплати ввiзного мита встановлюються конкретними мiждержавними угодами, якi передбачають пiдтвердження країни походження товару сертифiкатом про походження товару та сертифiкатом з перевезення товару:

  • сертифiкатом про походження товару форми СТ-1 - на товари з країн, що уклали мiждержавнi угоди про вiльну торгiвлю;
  • сертифiкатом з перевезення товару форми EUR.1 на товари похожденням з Республiки Македонiя, Європейського Союзу i їхнiми державами-членами, держав ЄАВТ.

Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-2481 від 13.03.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-2782 від 20.03.1998
Щодо застосування положень угод про вiльну торгiвлю
Постанова КМУ № 203 від 18.02.1998
Про реалізацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю
Постанова КМУ № 307 від 17.03.1998
Про внесення змiн до постанови КМУ вiд 7 жовтня 1997 р. N 1106 "Про перелiк товарiв критичного iмпорту, ввезення яких здiйснюється без сплати податку до додану вартiсть"
Постанова КМУ № 509 від 20.04.1998
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 1996 р. N 602
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-915 від 04.05.1998
До листа Держмитслужби вiд 18.03.98 N 15/1-516-ЕП
Постанова КМУ № 556 від 24.04.1998
Про доповнення перелiку товарiв критичного iмпорту,ввезення яких в Україну здiйснюється без сплати ПДВ
Наказ ДМСУ (до 2012) № 274 від 07.05.1998
Про внесення доповнень до наказу Держмитслужби вiд 30.01.98 N 40
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-1030-ЕП від 20.05.1998
Про порядок митного оформлення продукцiї морського промислу
Указ ПУ № 444/98 від 08.05.1998
Про порядок ввезення в Україну окремих видів олії рослинної у 1998 році
Постанова КМУ № 1845 від 27.07.1998
Про перелiк товарiв критичного iмпорту
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-1166-ЕП від 03.06.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1255-ЕП від 12.06.1998
Щодо опрацювання iнформацiї
Постанова КМУ № 772 від 02.06.1998
Про затвердження Порядку звiльнення вiд обкладення пдв операцiй з продажу та ввезення на митну територiю України товарiв, передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ
Постанова КМУ № 935 від 22.06.1998
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 1996 р. N 602
Указ ПУ № 737/98 від 04.07.1998
Про стимулювання виробництва телевiзорiв кольорового зображення
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2188-ЕП від 17.09.1998
На додаток до листа ДМСУ вiд 13.08.98 N 15/1-1845-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-10404 від 02.10.1998
У доповнення до наказу Держмитслужби вiд 30.01.98 N 40.
Наказ ДМСУ (до 2012) № 615 від 01.10.1998
Про внесення змiн до наказу Держмитслужби вiд 30.01.98 N 40
Указ ПУ № 1050/98 від 22.09.1998
Про внесення змiн до Указiв Президента України вiд 18 червня 1998 року N 650 i N 657
Постанова КМУ № 1569 від 01.10.1998
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 1998 р. N 1145
Постанова КМУ № 1554 від 30.09.1998
Про доповнення перелiку товарiв критичного iмпорту
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2462-ЕП від 16.10.1998
Щодо застосування положень наказу ДМСУ вiд 01.10.98 N 615
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2609-ЕП від 02.11.1998
До листа Держмитслужби вiд 26.06.98 N 11/2-6349
Постанова КМУ № 1755 від 07.11.1998
Про доповнення перелiку товарiв критичного iмпорту
Постанова КМУ № 1731 від 02.11.1998
Про доповнення перелiку товарiв критичного iмпорту
Наказ ДМСУ (до 2012) № 665 від 28.10.1998
Про затвердження Порядку пiльгового митного оформлення вантажiв, що надходять в Україну в рамках Угоди мiж Україною i США "Щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї"
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-12116 від 14.11.1998
Щодо порядку митного оформлення товарiв, що ввозяться в Україну за спонсорськими контрактами фiзкультурно-спортивними органiзацiями
Постанова КМУ № 1881 від 27.11.1998
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 1998 р. N 1145
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2904-ЕП від 01.12.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-3016 від 09.12.1998
Щодо оподаткування продукцiї морського промислу
Постанова КМУ № 1974 від 14.12.1998
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 1998 р. N 1145
Постанова КМУ № 2037 від 21.12.1998
Про доповнення перелiку товарiв критичного iмпорту
Постанова КМУ № 2093 від 29.12.1998
Про внесення доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 1998 р. N 1145
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-022-ЕП від 05.01.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-176 від 10.01.1999
Щодо застосування норм законодавства з питань оподаткування ПДВ для окремих операцiй з ввезення товарiв на митну територію України
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-416-ЕП від 16.02.1999
Закон України ВР № 403-XIV від 15.01.1999
Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування у зв'язку iз створенням спецiальної економiчної зони "Яворiв"
Закон України ВР № 432/95-ВР від 16.11.1995
Про деякi питання оподаткування пiдакцизних товарiв
Закон України ВР № 608/96-ВР від 17.12.1996
Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких законодавчих актiв з питань оподаткування товарiв, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-452-ЕП від 22.02.1999
Щодо обкладення ввiзним митом товарiв дитячого асортименту
Лист ДМКУ № 05/1643 від 17.11.1993
Закон України ВР № 581/96-ВР від 11.12.1996
Про зупинення дiї пункту 18 частини першої статтi 20 та частини другої с.23 ЗУ"Про статус i соцiальний захист громадян,якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-558-ЕП від 03.03.1999
Щодо пiльг при митному оформленнi товарiв з країн СНД, з якими укладенi угоди про вiльну торгiвлю
Лист ДПАУ № 660/08/16-1214 від 10.07.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-821-ЕП від 19.03.1999
Щодо Закону України вiд 01.12.98 N 285-ХIV
Постанова КМУ № 396 від 15.03.1999
Про затвердження Порядку звiльнення вiд обкладення ввiзним митом i ПДВ устаткування суб. спецiальної зони "Славутич"
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-2879 від 17.03.1999
Щодо постанови КМУ вiд 27.02.99 N 276
Лист ДПАУ № 2050/7/12-0117 від 11.02.1999
Про застосування мiжнародних договорiв про уникнення подвiйного оподаткування
Постанова КМУ № 755 від 29.04.1999

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.