Льготы и преференции

ПIЛЬГИ ТА ПРЕФЕРЕНЦIЇ

     Законодавством України визначено ряд випадкiв звiльнення вiд сплати мита, акцизного податку та податку на додану вартiсть пiд час ввезення товарiв (преференцiї) (див. роздiли "ПДВ", "АКЦИЗ", "ВВIЗНЕ МИТО").

     З сукупностi пiльг та звiльнень вiд сплати платежiв можна видiлити наступнi основнi групи:

  • ввезення товарiв походженням з країн, до яких застосовується нацiональний режим або режим найбiльшого сприяння;
  • ввезення товарiв, що належать резиденту України чи вироблених ним за межами митної територiї України (ранiше вивезених транспортних засобiв; продукцiї морського промислу; повернення товарiв українського походження; готової продукцiї з режиму переробки i т.iн.);
  • ввезення товарiв для здiйснення конкретних урядових програм (вiльнi економiчнi зони, гранти мiжнародних фондiв i т.iн.);
  • ввезення окремих товарiв, визнаних законодавством України важливими для функцiонування економiки України;
  • ввезення товарiв з країн, з якими укладенi мiждержавнi угоди про вiльну торгiвлю, що передбачають взаємне звiльнення вiд митних платежiв (див. роздiл "УГОДИ ПРО ВIЛЬНУ ТОРГIВЛЮ").

     В останньому випадку умови звiльнення вiд сплати ввiзного мита встановлюються конкретними мiждержавними угодами, якi передбачають пiдтвердження країни походження товару сертифiкатом про походження товару та сертифiкатом з перевезення товару:

  • сертифiкатом про походження товару форми СТ-1 - на товари з країн, що уклали мiждержавнi угоди про вiльну торгiвлю;
  • сертифiкатом з перевезення товару форми EUR.1 на товари похожденням з Республiки Македонiя, Європейського Союзу i їхнiми державами-членами, держав ЄАВТ.

Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-15-36 від 15.01.2001
Постанова КМУ № 131 від 07.02.2001
Про забезпечення виконання Закону України "Про державну пiдтримку космiчної дiяльностi"
Закон України ВР № 2238-III від 18.01.2001
Про стимулювання розвитку сiльського господарства на перiод 2001 - 2004 рокiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/14-683-ЕП від 15.02.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/09-636-ЕП від 14.02.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/14-765-ЕП від 20.02.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/15-827-ЕП від 22.02.2001
Щодо Закону України від 18.01.2001 N 2238-ІІІ
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/172 від 05.03.2001
Лист ДПАУ № 10468/5/16-1314 від 21.12.1999
Лист ДПАУ № 8863/5/16-1218 від 25.12.2000
Наказ Мінфіну № 69/58 від 07.02.2001
Про визнання таким, що втратив чинність, спільного наказу Міністерства фінансів України та Державної митної служби України від 28 вересня 1999 року N 229/619
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/15-1218-ЕП від 13.03.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 2/19-1524-ЕП від 29.03.2001
Щодо застосування Закону України вiд 18.01.01 N 2238-III
Закон України ВР № 2323-III від 22.03.2001
Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування у зв'язку iз створенням спецiальної економiчної зони "Миколаїв"
Закон України ВР № 2355-III від 05.04.2001
Про внесення змiн до деяких законiв України у зв'язку з запровадженням спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiї прiоритетного розвитку у Волинськiй областi
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/15-2207-ЕП від 28.04.2001
Щодо розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.04.2001 N 137-р
Постанова КМУ № 419 від 06.05.2001
Про доповнення перелiку та обсягiв матерiалiв, устаткування i комплектуючого обладнання, що використовуються для будiвництва суден пiдприємствами суднобудiвної промисловостi
Постанова КМУ № 470 від 06.05.2001
Про затвердження Порядку звiльнення (зменшення) вiд оподаткування доходiв згiдно з мiжнародними договорами України про уникнення подвiйного оподаткування
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/15-2687-ЕП від 29.05.2001
Наказ ДМСУ (до 2012) № 251/357 від 25.05.2001
Про затвердження Порядку пiдтвердження належностi обладнання i матерiалiв до таких, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України вiдповiдно до Кредитної угоди (Фiнансування Української ЕСКО)
Закон України ВР № 2410-III від 17.05.2001
Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування
Наказ НКАУ № 59 від 09.04.2001
Про затвердження Iнструкцiї про порядок видачi посвiдчень на ввезення товарiв для виробництва космiчної технiки суб'єктами космiчної дiяльностi згiдно з контрактами
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/15-3056-ЕП від 18.06.2001
Лист ДПАУ № 811/7/12-0117 від 23.01.2001
Про пiдтвердження статусу резидента iноземної держави при застосуваннi мiжнародних договорiв України про уникнення подвiйного оподаткування
Розпорядження КМУ № 243-р від 21.06.2001
Про перелiк i обсяги обладнання, запасних частин до нього та комплектуючих виробiв, операцiї з ввезення (пересилання) яких на митну територiю України не обкладаються ПДВ
Закон України ВР № 2514-III від 07.06.2001
Про внесення змiн до Закону України "Про стимулювання розвитку сiльського господарства на перiод 2001-2004 рокiв"
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/15-3298-ЕП від 04.07.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/09-3313-ЕП від 04.07.2001
Постанова КМУ № 842 від 13.07.2001
Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 1998 р. N 13
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/15-3569-ЕП від 19.07.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/15-3588-ЕП від 20.07.2001
Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2000 N 1364
Лист ДПАУ № 8993/7/16-1217 від 06.07.2001
Про пiльги щодо ввезення iз Росiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 03/14-3889-ЕП від 06.08.2001
Закон України ВР № 2660-III від 12.07.2001
Про розвиток лiтакобудiвної промисловостi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 506 від 20.07.2001
Про внесення змiн та доповнень до перелiкiв товарiв, митне оформлення яких при ввезеннi на митну територiю України здiйснюється iз застосуванням податкових пiльг
Розпорядження КМУ № 330-р від 08.08.2001
Про затвердження перелiку та обсягiв товарiв, що ввозяться на митну територiю України вiдповiдно до контрактiв, укладених пiдприємствами концерну "Бронетехнiка України"
Наказ ДМСУ (до 2012) № 505 від 20.07.2001
Про внесення змiн та доповнень до класифiкаторiв, що використовуються при заповненнi окремих граф вантажної митної декларацiї
Розпорядження КМУ № 332-р від 09.08.2001
Про реалiзацiю положень Угоди мiж Урядом України i Програмою розвитку Органiзацiї Об'єднаних Нацiй
Лист ВР № 06-10/373 від 22.06.2001
Закон України ВР № 6/97-ВР від 17.01.1997
Про надання пiльг щодо обкладання податком на додану вартiсть продукцiї (робiт, послуг), що виробляється за контрактом N 1346/38
Лист ДМСУ (до 2012) № 2/14-4047-ЕП від 16.08.2001
Постанова КМУ № 1106 від 21.08.2001
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 червня 2000 р. N 978
Розпорядження КМУ № 379-р від 21.08.2001
Про митне оформлення товарiв для забезпечення виконання проекту "Реабiлiтацiя та розширення централiзованого теплопостачання м. Києва"
Лист ДМСУ (до 2012) № 2/15-4244-ЕП від 03.09.2001
Постанова КМУ № 1107 від 21.08.2001
Про доповнення перелiку та обсягiв матерiалiв, устаткування i комплектуючого обладнання, що використовуються для будiвництва суден пiдприємствами суднобудiвної промисловостi
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/15-4310-ЕП від 06.09.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/14-4398-ЕП від 13.09.2001
Розпорядження КМУ № 458-р від 26.09.2001
Про схвалення Концепцiї значного зменшення кiлькостi передбачених законодавством податкових пiльг, що надаються у разi ввезення товарiв на митну територiю України
Розпорядження КМУ № 477-р від 12.10.2001
Про митне оформлення товарiв, що надходять в Україну вiдповiдно до Угоди про грант Всесвiтнього екологiчного траст-фонду
Лист ДПАУ № 11468/7/16-1217-20 від 22.08.2001
Про ПДВ за операцiями, що виконуються в рамках мiжнародного договору

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.