Магазин беспошлинной торговли

БЕЗМИТНА ТОРГIВЛЯ

     Безмитна торгiвля (див. статтю 140 Митного кодексу України) - це митний режим, вiдповiдно до якого товари, не призначенi для вiльного обiгу на митнiй територiї України, знаходяться та реалiзуються для вивезення за межi митної територiї України пiд митним контролем у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, вiдкритих для мiжнародного сполучення, та на повiтряних, водних або залiзничних транспортних засобах комерцiйного призначення, що виконують мiжнароднi рейси, з умовним звiльненням вiд оподаткування митними платежами, установленими на iмпорт та експорт таких товарiв, та без застосування до них заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, а також без проведення заходiв офiцiйного контролю.

     Помiщення товарiв у митний режим безмитної торгiвлi, а також змiна цього митного режиму здiйснюється органом доходiв i зборiв, у зонi дiяльностi якого розташований вiдповiдний магазин безмитної торгiвлi.

     Магазин безмитної торгiвлi (див. статтю 420 Митного кодексу України) - це спецiалiзований торговельний заклад, розташований у пунктi пропуску через державний кордон України, вiдкритому для мiжнародного сполучення, а також на повiтряному або водному транспортному засобi комерцiйного призначення, що виконує мiжнароднi рейси, та призначений для реалiзацiї товарiв, помiщених у митний режим безмитної торгiвлi.

     Умови перебування товарiв у митному режимi безмитної торгiвлi (див. статтю 142 Митного кодексу України):
     1. Товари можуть перебувати в митному режимi безмитної торгiвлi протягом всього строку їх придатностi для споживання та/або використання.
     2. Товари, помiщенi в митний режим безмитної торгiвлi, протягом всього строку перебування у цьому режимi знаходяться пiд митним контролем.

     Дозвiл на вiдкриття та експлуатацiю магазину безмитної торгiвлi надається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, разом iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi захисту державного кордону (див. статтю 406 Митного кодексу України).

     Примiщення магазину безмитної торгiвлi може включати в себе:
     1) торговельний зал (зали), у тому числi бари та пункти громадського харчування;
     2) допомiжнi примiщення;
     3) склади магазину, в тому числi склади для товарiв, що реалiзуються в торговельних залах, розташованих у рiзних пунктах пропуску, та перемiщуються мiж ними виключно пiд митним контролем, та для майна, яке використовується у таких залах для реалiзацiї зазначених товарiв.

     Порядок подання та розгляду заяв, надання, зупинення дiї, анулювання дозволiв на вiдкриття та експлуатацiю магазину безмитної торгiвлi, затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.06.2012 N 692, а Правила продажу товарiв магазинами безмитної торгiвлi затвердженi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.07.2003 N 1089.

Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-5189 від 06.06.1997
Стосовно митного оформлення товарiв, що надходять по iмпорту до магазинiв безмитної торгiвлі
Наказ ДМСУ (до 2012) № 336 від 18.07.1997
Про затвердження Тимчасового положення про порядок вiдкриття,функцiонування та контролю за дiяльнiстю магазинiв безмитної торгiвлi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-10898 від 17.11.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/1-1501-ЕП від 09.07.1998
Щодо призупинення дiї деяких нормативних актiв Держмитслужби України
Постанова КМУ № 984 від 30.06.1998
Положення про порядок продажу товарiв безмитними магазинами
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-374-ЕП від 11.02.1999
Наказ ДМСУ (до 2012) № 17/15 від 11.01.1999
Про внесення доповнення до Iнструкцiї про порядок видачi дозволiв на розмiщення та функцiонування пiдприємств (установ) сфери обслуговування пасажирiв
Постанова КМУ № 369 від 15.03.1999
Про внесення змiн i доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДПАУ № 13053/10/16-1315-10 від 10.11.1998
Об обложении НДС импортных товаров, ввозимых в зоны таможенного контроля Украины (беспошлинные магазины)
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-853-ЕП від 23.03.1999
Про безмитнi магазини
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1203-ЕП від 24.04.1999
Щодо надання роз'яснень
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1576-ЕП від 27.05.1999
Стосовно митного оформлення товарiв пiдприємств, щодо яких застосованi санкцiї, передбаченi ст.37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть"
Лист ДМКУ № 11/18-958 від 15.02.1996
Наказ ДМСУ (до 2012) № 332 від 03.06.1999
Про затвердження Порядку постачання на борт повiтряних суден мiжн.класу товарiв, призначених для споживання пасажирами та екiпажем, з магазинiв безмитної торгiвлi
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2558-ЕП від 16.08.1999
У доповнення до листа Держмитслужби України вiд 07.07.99 N 15/1-2051-ЕП
Наказ № 118 від 11.02.1999
Щодо врегулювання митного оформлення та облiку товарiв, якi надходять до магазинiв безмитної торгiвлi в зонi дiяльностi Луганської митницi
Наказ МЗЕЗторгу № 689 від 13.09.1999
Про затвердження Положення про органiзацiю органами виконавчої влади прикордонної та прибережної торгiвлi
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3566-ЕП від 12.11.1999
Про скасування спiльних листiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 614 від 01.10.1998
Про затвердження Порядку ведення облiку та звiтностi пiд час надходження товарiв i продажу їх безмитними магазинами
Інше від 19.07.2000
Лист ДПАУ № 4800/6/16-1313 від 22.08.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 4/09-3014-ЕП від 14.06.2001
Про ввезення товарiв на адресу магазинiв безмитної торгiвлi
Постанова КМУ № 742 від 29.06.2001
Про внесення змiни до Положення про порядок продажу товарiв безмитними магазинами
Лист ДМСУ (до 2012) № 4/09-3728-ЕП від 26.07.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 1/09-4623-ЕП від 28.09.2001
Про безмитнi магазини в автомобiльних та залiзничних пунктах пропуску
Лист ДМСУ (до 2012) № 4/09-5229-ЕП від 12.11.2001
Про роботу пiдприємств роздрiбної торгiвлi, що здiйснюють свою дiяльнiсть в автомобiльних та залiзничних пунктах пропуску через державний кордон України
Наказ КРМ № 350 від 12.04.2002
Про затвердження Технологiчної схеми митного контролю та митного оформлення товарiв, якi реалiзуються безмитним магазином N 11 СП "Вайтнауєр-Україна ЛТД"
Наказ ДМСУ (до 2012) № 458/482 від 21.08.2002
Про анулювання дозволiв на право вiдкриття безмитних магазинiв, розташованих у пунктах пропуску через державний кордон для автомобiльного та залiзничного сполучення
Наказ КРМ № 885 від 18.11.2002
Про внесення доповнень до Технологiчної схеми митного контролю та митного оформлення товарiв, якi реалiзуються безмитним магазином N11 СП "Вайтнауер-Україна ЛТД"
Наказ ДМСУ (до 2012) № 106 від 12.03.1997
Про державну реєстрацію та видачу ліцензій на право відкриття та експлуатації магазину безмитної торгівлі
Наказ ДМКУ № 134 від 30.03.1995
Про державну реєстрацію та видачу ліцензій на право відкриття та експлуатації магазину безмитної торгівлі
Наказ ДМКУ № 173 від 18.04.1995
Про державну реєстрацію та видачу ліцензій на право відкриття та експлуатації магазину безмитної торгівлі
Наказ ДМКУ № 303 від 05.07.1995
Про державну реєстрацію та видачу ліцензій на право відкриття та експлуатації магазину безмитної торгівлі
Наказ ДМКУ № 330 від 20.07.1995
Про державну реєстрацію та видачу ліцензій на право відкриття та експлуатації магазину безмитної торгівлі
Наказ ДМКУ № 339 від 26.07.1995
Про державну реєстрацію та видачу ліцензій на право відкриття та експлуатації магазину безмитної торгівлі
Наказ ДМКУ № 422 від 01.09.1995
Про державну реєстрацію та видачу ліцензій на право відкриття та експлуатації магазину безмитної торгівлі
Наказ ДМКУ № 435 від 08.09.1995
Про державну реєстрацію та видачу ліцензій на право відкриття та експлуатації магазину безмитної торгівлі
Наказ ДМКУ № 560 від 13.11.1995
Про державну реєстрацію та видачу ліцензій на право відкриття та експлуатації магазину безмитної торгівлі
Наказ ДМКУ № 600 від 12.12.1995
Про державну реєстрацію та видачу ліцензій на право відкриття та експлуатації магазину безмитної торгівлі
Постанова КМУ № 1089 від 17.07.2003
Про затвердження Порядку вiдкриття i лiквiдацiї магазинiв безмитної торгiвлi та Правил продажу товарiв магазинами безмитної торгiвлi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 435 від 04.07.2003
Про затвердження форми Акта про проведення огляду територiй, примiщень складiв тимчасового зберiгання, МЛС, спецiальних митних зон, магазинiв безмитної торгiвлi, де перебувають товари, що пiдлягають митному контр
Наказ ДМСУ (до 2012) № 512 від 31.07.2003
Про затвердження форми звiту про рух товарiв у магазинi безмитної торгiвлi
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/09-203-ЕП від 19.01.2004
Наказ ДМСУ (до 2012) № 35/68 від 22.01.2004
Про затвердження форм дозволу на вiдкриття магазину безмитної торгiвлi, заяви про його одержання та рiшення про зупинення дiї дозволу
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/09-497-ЕП від 09.02.2004
Про надання дозволів на відкриття магазинів безмитної торгівлі
Лист ДПАУ № 2461/7/19-2117/116 від 16.02.2004
Наказ КРМ № 429 від 14.04.2004
Про введення в дiю Технологiчної схеми застосування митного режиму магазину безмитної торгiвлi у Київськiй регiональнiй митницi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 240/241 від 04.04.2005
Про внесення змiни до спiльного наказу Державної митної служби України й Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України вiд 22.01.2004 N 35/68
Наказ ДМСУ (до 2012) № 293 від 14.04.2005
Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Державної митної служби України вiд 01.10.98 N 614
Лист ДПАУ № 8616/7/21-5117 від 04.05.2005
Щодо реалiзацiї алкогольних напоїв та тютюнових виробiв до магазинiв безмитної торгiвлi та оподаткування їх акцизним збором

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.