Временная и неполная декларация

ТИМЧАСОВА МИТНА ДЕКЛАРАЦIЯ

     Статтею 260 Митного кодексу України встановлено, що якщо декларант або уповноважена ним особа не володiє точними вiдомостями про характеристики товарiв, необхiднi для заповнення митної декларацiї у звичайному порядку, вона може подати органу доходiв i зборiв тимчасову митну декларацiю на такi товари за умови, що вона мiстить данi, достатнi для помiщення їх у заявлений митний режим, та пiд зобов'язання про подання додаткової декларацiї у строк не бiльше 45 днiв з дати оформлення тимчасової митної декларацiї.

     Положення про митнi декларацiї затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012 N 450.

     Орган доходiв i зборiв не має права вiдмовити в прийняттi тимчасової митної декларацiї, якщо виконано всi умови, встановленi Митним кодексом України.

     Вiдмова органу доходiв i зборiв в прийняттi тимчасової митної декларацiї повинна бути вмотивованою, а про причини вiдмови має бути письмово повiдомлено декларанта.

Інше від 25.12.2003
Наказ ДМСУ (до 2012) № 932 від 30.12.2003
Про затвердження Порядку застосування тимчасової та неповної декларацiй вiдповiдно до митного режиму iмпорту (при випуску у вiльний обiг)
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-15-990-ЕП від 31.01.2004
Про застосування тимчасової та неповної декларацiй
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-15-1038-ЕП від 31.01.2004
У доповнення до листа Держмитслужби вiд 31.01.04 N 11/4-15-990-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-14-34/1545-ЕП від 11.02.2004
Про сплату митних зборiв за митне оформлення товарiв при застосуваннi тимчасової чи неповної декларацiй
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-14-34/1748-ЕП від 17.02.2004
Щодо застосування положень листа Держмитслужби України вiд 31.01.04 N 11/4-15-990-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-14-34/2160-ЕП від 25.02.2004
До листа Держмитслужби вiд 17.02.2004 N 25/4-14-34/1748-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-14-34/3260-ЕП від 19.03.2004
Про доповнення листа Держмитслужби вiд 17.02.04 N 25/4-14-34/1748-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-41.16/6641-ЕП від 25.05.2004
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-14-34/10578-ЕП від 27.08.2004
В доповнення до листа Держмитслужби вiд 17.02.04 N 25/4-14-34/1748-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-9-17/11819-ЕП від 29.09.2004
Про застосування тимчасової декларацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-9-17/13894-ЕП від 19.11.2004
До листа Держмитслужби вiд 29.09.04 N 25/4-9-17/11819-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-31.16/11438-ЕП від 14.09.2005
Про митне оформлення тимчасової декларацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 010/440-ЕП від 19.06.2006
Наказ ДМСУ (до 2012) № 465 від 13.06.2006
Про внесення змiн до наказу Держмитслужби України вiд 30.12.2003 N 932
Лист ДМСУ (до 2012) № 010/61-ЕП від 29.01.2007
Щодо застосування тимчасової декларацiї при здiйсненнi митного оформлення готової продукцiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-10/6935-ЕП від 09.07.2007
Про застосування неповної декларацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 29/1-5/6326-ЕП від 24.10.2007
Щодо виконання вимог наказу Держмитслужби вiд 10.10.07 N 843
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-15/12504-ЕП від 10.12.2007
Щодо заповнення графи 47 ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2/711-ЕП від 02.04.2008
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2/874-ЕП від 25.04.2008
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-15/7720-ЕП від 11.07.2008
Щодо порядку заповнення гр.47 ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-15/7847-ЕП від 15.07.2008
У доповнення до листа Держмитслужби вiд 11.07.2008 N 11/5-15/7720-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/2-2/270 від 12.02.2008
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2/393 від 22.02.2008
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-15/9096-ЕП від 14.08.2008
Щодо порядку заповнення гр.47 ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-10/12709-ЕП від 20.11.2008
До листа Держмитслужби вiд 13.11.08 N 11/6-10/12453-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-15/250-ЕП від 14.01.2009
Щодо порядку заповнення граф 47 та "В" ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10.10/2428-ЕП від 19.03.2009
Щодо застосування тимчасової декларацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/960-ЕП від 22.07.2009
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10.15/9328-ЕП від 29.09.2009
У доповнення до листа Держмитслужби вiд 14.01.2009 N 11/2-15/250-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10.15/11052-ЕП від 13.11.2009
Доповнення до листа Держмитслужби вiд 14.01.2009 N 11/2-15/250-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/7-10.10/13719-ЕП від 08.11.2010
Щодо застосування тимчасової декларацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/4-12.2/11404-ЕП від 10.08.2011
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10.15/7716-ЕП від 12.08.2009
У додаток до листа Держмитслужби вiд 14.01.2009 N 11/2-15/250
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/2-12.2/2419-ЕП від 03.03.2012
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/2-12.2/4362-ЕП від 14.04.2012
Лист ДПСУ (до 2012) № 604/0/61-12/15-3115 від 20.08.2012
Лист ДПСУ (до 2012) № 6697/0/71-12/15-3117 від 22.10.2012
Лист ДФСУ № 14305/6/99-99-19-01-01-15 від 01.07.2016
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 13856/6/99-99-15-03-02-15 від 23.06.2016
Про розгляд листа
Лист ДФСУ № 31558/7/99-99-18-02-03-17 від 26.09.2016
Про застосування тимчасових декларацiй
Лист ДФСУ № 18611/6/99-99-19-03-02-15 від 29.08.2016
Про надання вiдповiдi
Лист ДФСУ № 26465/6/99-95-42-01-15 від 07.12.2016
[Щодо вiднесення до податкового кредиту сум податку на додану вартiсть на пiдставi тимчасових митних декларацiй]
Лист ДФСУ № 12685/7/99-99-18-02-01-17 від 27.04.2018
Про заходи контролю при оформленнi тимчасових та додаткових декларацiй
Лист ДФСУ № 30201/7/99-99-19-03-01-17 від 28.09.2018
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 38547/7/99-99-19-02-01-17 від 12.12.2018
[Щодо митних формальностей пiд час оформлення товарiв за тимчасовими митними декларацiями та додатковими декларацiями до них]
Лист ДФСУ № 17598/7/99-99-19-02-01-17 від 04.06.2019
[Щодо порядку виконання митних формальностей iз застосуванням тимчасової митної декларацiї]
Лист ДФСУ № 1482/Л/99-99-13-01-02-14/IПК від 03.08.2017
[Щодо питань формування податкового кредиту на пiдставi тимчасової митної декларацiї при здiйсненнi операцiй з iмпорту товарiв]
Лист ДФСУ № 28648/7/99-99-18-02-02-17 від 11.09.2019
[Щодо оформлення тимчасових митних декларацiй iз застосуванням фiнансової гарантiї]

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.