Контроль доставки (ПД, ПП, ТР.80.ВН, ЕК.10, ТР.80)

КОНТРОЛЬ ДОСТАВКИ

     У разi ввезення товарiв на митну територiю України декларант або уповноважена ним особа попередньо повiдомляють орган доходiв i зборiв, у зонi дiяльностi якого товари будуть пред'явленi для митного оформлення, про намiр ввезти цi товари. (див. статтю 194 Митного кодексу України)

     Пiд час надання органу доходiв i зборiв попереднього повiдомлення про намiр здiйснити перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України органу доходiв i зборiв надаються такi документи та/або вiдомостi, у тому числi засобами iнформацiйних технологiй:
     1) для ввезення товарiв на митну територiю України:
     а) заява встановленої форми про намiр здiйснити ввезення товарiв на митну територiю України (попереднє повiдомлення або попередня митна декларацiя);
     б) вiдомостi про найменування, обсяг (кiлькiсть) та вартiсть товарiв, якi планується ввезти на митну територiю України;
     в) вид транспорту, яким планується здiйснити ввезення товарiв на митну територiю України;
     г) назва пункту пропуску через державний кордон України (органу доходiв i зборiв), через який планується ввезення товарiв;
     ґ) вiдомостi про документи, що пiдтверджують дотримання встановлених вiдповiдно до закону заборон та/або обмежень щодо пропуску товарiв через митний кордон України;
     2) для вивезення товарiв з митної територiї України - митна декларацiя на товари або супровiднi документи на товари у випадках, встановлених Митним кодексом України, якi подаються органу доходiв i зборiв для митного контролю. (див. частину 4 статтi 335 Митного кодексу України)

     Порядок виконання митних формальностей при здiйсненнi транзитних перемiщень затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 09.10.2012 N 1066.

     Особливостi виконання митних формальностей за попередньою митною декларацiєю регламентованi Порядком виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення товарiв iз застосуванням митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.05.2012 N 631.

     Надання органам доходiв i зборiв забезпечення сплати митних платежiв є обов'язковим при ввезеннi на митну територiю України та/або перемiщеннi територiєю України прохiдним та внутрiшнiм транзитом товарiв за перелiком, який затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. (див. статтю 305 Митного кодексу України)

     Перелiк товарiв, ввезення яких на митну територiю України та/або перемiщення територiєю України прохiдним та внутрiшнiм транзитом здiйснюється за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежiв, затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012 N 461.

     Способами забезпечення сплати митних платежiв є:
     1) фiнансовi гарантiї;
     2) гарантування на умовах Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП (Конвенцiї МДП) 1975 року;
     3) гарантування на умовах Конвенцiї про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рiк) iз застосуванням книжки (карнету) А.Т.А. (див. статтю 306 Митного кодексу України)

Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-3488-ЕП від 03.11.1999
Щодо застосування положень наказу Держмитслужби вiд 13.05.99 N 280
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2368-ЕП від 02.08.1999
Щодо митного оформлення вантажiв вартiстю менше, нiж еквiвалент 100 доларiв США
Лист ДМСУ (до 2012) № б/н від 01.10.1999
Деякi питання митного оформлення виставкових товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3804-ЕП від 03.12.1999
Роз'яснення щодо голографiчного захисту документу МД-2
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3875-ЕП від 09.12.1999
Наказ ДМСУ (до 2012) № 811 від 13.12.1999
Про порядок видачi сертифiкату пiдтвердження доставки
Наказ ДМСУ (до 2012) № 720 від 12.11.1999
Про внесення змiн i доповнень до Порядку заповнення та використання попереднього повiдомлення
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-4003-ЕП від 17.12.1999
Наказ ДМСУ (до 2012) № 721 від 15.11.1999
Про визначення Перелiку мiсць прибуття автотранспорту
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-4064-ЕП від 22.12.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-4085-ЕП від 24.12.1999
Про скасування листiв Держмитслужби (Держмиткому)
Лист ДМСУ (до 2012) № 33/22-15-449-ЕП від 24.12.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-4123-ЕП від 28.12.1999
Про скасування листiв Держмитслужби (Держмиткому)
Лист ДМСУ (до 2012) № 33/05-15-452-ЕП від 28.12.1999
Щодо надання роз'яснень
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-4182-ЕП від 30.12.1999
Про деякi питання введення другого етапу системи контролю за доставкою вантажiв
Наказ КРМ № 890 від 30.12.1999
Про введення в дiю новий редакцiї "Тимчасової технологiчної схеми оформлення ВМД типу ПП у КРМ"
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-015-ЕП від 05.01.2000
До листа Держмитслужби вiд 30.12.99 N 09/1-4182-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-165-ЕП від 19.01.2000
Щодо застосування положень наказу Держмитслужби вiд 13.05.99 N 280
Наказ ДМСУ (до 2012) № 594 від 31.12.1996
Про затвердження Положення Про порядок контролю за ввезенням в Україну алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, на якi встановлено акцизний збiр
Наказ ДМСУ (до 2012) № 66 від 13.02.1997
Про внесення змiн до Положення про порядок контролю за ввезенням в Україну алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, на якi встановлено акцизний збiр
Наказ КРМ № 335 від 01.06.1998
Про затвердження "Тимчасової технологiчної схеми оформлення акцизної та попередньої ВМД в Київськiй регiональнiй митницi"
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-545-ЕП від 21.02.2000
Про заповнення граф 35 та 42 в електронних копіях ПП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-1290 від 15.02.2000
Щодо сертифіката підтвердження доставки товару
Наказ КРМ № 203 від 07.03.2000
Про затвердження Порядку митного оформлення автотранспортних засобів,що здійснюють міжнароднi перевезення зовнiшньоторговельних вантажiв та пасажирів
Наказ КРМ № 124 від 10.02.2000
Про внесення змiн до "Тимчасової технологiчної схеми оформлення ВМД типу ПП у КРМ "
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-911-ЕП від 20.03.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-894-ЕП від 17.03.2000
Про ввезення товарiв за попереднiми вантажними митними декларацiями
Наказ КРМ № 277 від 06.04.2000
Про введення в дію Тимчасової технології митного оформлення вантажів з використанням ВМД типу ПП,ТР-80,ТР-80-ВН та експорт,у відповідності з наказом ДМСУ від 08.12.98р.N 771".
Наказ КРМ № 284 від 10.04.2000
Про затвердження Порядку митного оформлення автотранспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення зовнішньоторговельних вантажів та пасажирів
Наказ ДМСУ (до 2012) № 206 від 12.04.2000
Про затвердження Порядку заповнення внутрiшнього транзитного документа для його використання при здiйсненнi контролю за доставкою товарiв, що перемiщуються мiж митницями в межах митної територiї України
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-1785-ЕП від 18.05.2000
Про надіслання наказу Держмитслужби від 12.04.2000 N 206
Наказ ДМСУ (до 2012) № 250 від 28.04.2000
Про внесення змін до Переліку, затвердженого наказом Державної митної служби України від 27.07.98 N 436
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/2-1753-ЕП від 16.05.2000
Про третій етап впровадження системи контролю за доставкою
Наказ ДМСУ (до 2012) № 283 від 16.05.2000
Про введення в дослідну експлуатацію програмно- інформаційного комплексу "Контроль за переміщенням вантажів при експорті"
Наказ ДМСУ (до 2012) № 298 від 24.05.2000
Про втрату чинності наказом Держмитслужби від 02.10.97 N 472
Наказ ДМСУ (до 2012) № 251 від 28.04.2000
Про внесення змін і доповнень до Порядку заповнення та використання попереднього повідомлення, затвердженого наказом Держмитслужби від 24.04.99 N 240
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-1967-ЕП від 30.05.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/2-2123-ЕП від 08.06.2000
Щодо спеціалізованих напівпричепів "A.Meyer&J.Meyer Internationale Spediteure"
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-2180-ЕП від 13.06.2000
Про надiслання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.08.98 N 1204
Наказ ДМСУ (до 2012) № 321 від 05.06.2000
Положення про порядок введення в дiю та застосування електронних журналiв облiку перемiщення транспортних засобiв через митний кордон України
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-2245-ЕП від 16.06.2000
Щодо митного оформлення iноземних напiвпричепiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-2404-ЕП від 03.07.2000
Щодо внесення змін до граф 29 і 53 ВМД
Наказ ДМСУ (до 2012) № 344 від 14.06.2000
Про внесення змін до Переліку, затвердженого наказом Державної митної служби України від 27.07.98 N 436
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/3-2482-ЕП від 06.07.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/01-2550-ЕП від 13.07.2000
Щодо листа Держмитслужби вiд 06.07.2000 N 09/3-2482-ЕП
Інше від 19.07.2000
Наказ ДМСУ (до 2012) № 507 від 11.09.2000
Тимчасовий порядок здiйснення митного контролю за ввезенням на митну територiю України товарiв перевiзниками, внесеними до Перелiку ТЕО, якi користуються режимом сприяння
Наказ КРМ № 429 від 30.06.1999
Про затвердження "Тимчасової технологiчної схеми митного оформлення акцизної та попередньої ВМД в Київськiй регiональнiй митницi"
Лист ДМСУ (до 2012) № 33/1-4770-ЕП від 08.12.2000
Наказ ДМСУ (до 2012) № 637 від 10.11.2000
Про затвердження Порядку митного оформлення автотранспортних засобiв, що здiйснюють мiжнароднi перевезення

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.