При перевозках авиатранспортом

ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ АВIАТРАНСПОРТОМ

     Митним формальностям на авiатранспортi присвячена глава 31 Митного кодексу України.

     Командир повiтряного судна зобов'язаний подати органу доходiв i зборiв для здiйснення митного контролю документи, передбаченi статтею 335 Митного кодексу України.

     Дозвiл органу доходiв i зборiв на вивантаження товарiв з повiтряного судна або завантаження товарiв на нього надається пiсля перевiрки поданих документiв та встановлення їх вiдповiдностi вимогам Митного кодексу України.

     Командир повiтряного судна, який здiйснив вимушену посадку за межами мiжнародного аеропорту, зобов'язаний вжити необхiдних заходiв для забезпечення збереження товарiв, якi пiдлягають митному контролю, та протягом доби повiдомити найближчий мiжнародний аеропорт про мiсце посадки судна.

     Адмiнiстрацiя мiжнародного аеропорту пiсля одержання такого повiдомлення зобов'язана забезпечити перевезення посадових осiб органу доходiв i зборiв до мiсця посадки судна або доставити пасажирiв, екiпаж i товари, що пiдлягають митному контролю, до органу доходiв i зборiв.

     Товари, що перевозяться транзитними авiапасажирами (крiм товарiв, заборонених до транзиту), не пiдлягають оподаткуванню митними платежами та безперешкодно перемiщуються в межах зони митного контролю мiжнародного аеропорту.

Постанова КМУ № 1241 від 06.11.1997
Про затвердження перелiку пунктiв пропуску для повiтряного сполучення, через якi дозволяється вивезення спирту етилового та алкогольних напоїв, що експортуються
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2904-ЕП від 01.12.1998
Наказ ДМСУ (до 2012) № 708 від 11.11.1998
Про затвердження Порядку погодження експортних вiдправлень спирту етилового, що вивозиться повiтряним транспортом
Постанова КМУ № 384 від 15.03.1999
Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 серпня 1996 р. N 938
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-919-ЕП від 26.03.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-1242-ЕП від 27.04.1999
Стосовно декларування пально-мастильних матерiалiв
Наказ КРМ № 80 від 12.02.1999
Технологiчної схеми митного оформлення вантажiв,що надiйшли авiацiйним транспортом в ДМА "Бориспiль" на адресу пiдприємств, якi знаходяться в зонi дiяльностi КРМ
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2033-ЕП від 06.07.1999
Наказ Держкомзв'язку № 105/297 від 08.06.1999
Про затвердження Правил перевезення пошти повiтряними суднами
Постанова КМУ № 1286 від 19.07.1999
Про внесення доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2314-ЕП від 28.07.1999
Про поширення дiї наказу Держмитслужби вiд 11.11.98 N 708
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2311-ЕП від 27.07.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2748-ЕП від 01.09.1999
Про деякi аспекти декларування та пропуску через митний кордон України пально-мастильних матерiалiв, що потрiбнi для експлуатацiї повiтряних суден за межами України
Лист НБУ № 13-211/3456 від 27.09.1999
Щодо порядку отримання iндивiдуальних лiцензiй на право продажу мiжнародних авiаперевезень за готiвкову iноземну валюту
Наказ СРМ № 173 від 16.03.1998
Про введення в дiю технологiчної схеми митного оформлення вантажiв, що надходять через аеропорт м. Харкова
Наказ СРМ № 4 від 10.01.1999
Про затвердження "Технологiчної схеми щодо порядку митного оформлення багажу та вантажiв фiзичних осiб, якi перетинають митний кордон України в зонi дiяльностi мп "Харкiв-Аеропорт"
Наказ СРМ № 119 від 01.03.1999
Про затвердження "Технологiчної схеми щодо проведення митного контролю i оформлення громадян, товарiв та iнших предметiв на мп "Харкiв-Аеропорт" в окремих службових примiщеннях"
Наказ СРМ № 234 від 06.04.1999
Про затвердження "Технологiчної схеми митного оформлення пасажирiв на митному посту "Харкiв-Аеропорт" з розрахунком через АППБ "Аваль"
Наказ СРМ № 235 від 06.04.1999
Про внесення змiн до "Технологiчної схеми щодо порядку митного оформлення багажу та вантажiв фiзичних осiб, якi перетинають митний кордон України в зонi дiяльностi мп "Харкiв-Аеропорт"
Наказ СРМ № 127 від 29.02.2000
Про внесення доповнень до технологiчної схеми митного контролю та оформлення повiтряних суден та iнших предметiв громадян, якi перетинають митний кордон в зонi дiяльностi м/п "Харкiв-Аеропорт"
Наказ СРМ № 282 від 18.06.2001
Про скасування наказу Східної РМ від 30.09.98р. N 640, та внесення змін до технологічної схеми затвердженої наказом Східної РМ від 24.11.99р. N 714
Міждержавна угода від 07.07.1995
Угода мiж Урядом України та Урядом Iндiї про повiтряне сполучення
Наказ КтРМ № 42/400/548 від 08.07.2004
Про затвердження Технологiчної схеми пропуску через державний кордон України осiб, повiтряних суден, товарiв та предметiв, що перемiщуються з використанням повiтряних суден, у повiтряному п/п "Ужгород-аеропорт"
Наказ ЗРМ № 285 від 02.07.2004
Про затвердження Технологiчної схеми митного контролю та митного оформлення повiтряних суден перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються цими суднами через митний кордон України в пп "Львiв-аеропорт"
Наказ ДнРМ № 250 від 19.11.2004
Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Криворiзької митницi вiд 28.05.2001 N 92
Наказ № 238 від 05.07.2005
Про затвердження Технологiчної схеми з органiзацiї митного контролю та митного оформлення повiтряних суден перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються цими суднами в аеропорту "Бельбек"
Наказ № 559/286 від 20.07.2006
Про затвердження Технологiчної схеми пропуску через державний кордон України осiб, повiтряних транспортних засобiв, перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними, в пунктi пропуску через кордон "Запорiжжя"
Наказ № 437/203 від 26.04.2006
Про затвердження Технологiчної схеми пропуску в мiжнародному пунктi пропуску для повiтряного сполучення "Львiв-аеропорт"
Міждержавна угода від 07.12.1993
Угода мiж Урядом України та Урядом Тунiської Республiки про регулярне повiтряне сполучення
Закон України ВР № 1172-XIV від 20.10.1999
Про транзит вантажiв
Розпорядження КМУ № 1376-р від 09.12.1999
Наказ № 1/И від 03.01.1986
Правила международных воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/3-1220-ЕП від 06.04.2000
Міждержавна угода від 12.10.1929
Конвенцiя для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень
Міждержавна угода від 28.05.1999
Конвенцiя про унiфiкацiю деяких правил мiжнародних повiтряних перевезень
Наказ Мінтрансу № 269 від 31.05.1994
Про перевезення радiоактивних речовин медичного призначення
Наказ Мінтрансу № 509 від 25.10.1999
Про затвердження Iнструкцiї про повiтрянi перевезення спецiальних та небезпечних вантажiв
Інше від 19.07.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-4526 від 22.05.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-8280 від 05.08.1998
Лист ДМКУ № 11/3-852 від 21.04.1993
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/09-2738-ЕП від 28.07.2000
Щодо перелiку країн, з якими Україна уклала угоди про повiтряне сполучення
Постанова КМУ № 1017 від 18.12.1995
Про порядок повiтряного сполучення через державний кордон України
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/09-4502-ЕП від 23.11.2000
Наказ КРМ № 1141 від 20.12.2000
Про затвердження додатку до Технологiчної схеми митного контролю лiтакiв та пасажирiв
Міждержавна угода від 07.12.1944
Конвенцiя про мiжнародну цивiльну авiацiю
Міждержавна угода від 02.05.1995
Угода мiж Урядом України та Урядом Iталiйської Республiки про повiтряне сполучення
Постанова КМУ № 262 від 22.03.2001
Про утворення Комiтету з питань спрощення формальностей при мiжнародних повiтряних перевезеннях
Міждержавна угода від 07.09.1993
Угода мiж Урядом України та Урядом Королiвства Нiдерландiв про повiтряне сполучення
Міждержавна угода від 20.01.1994
Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Польща про повiтряне сполучення

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.