Платежи

ПЛАТЕЖI

     Основним документом, що регламентує стягування митних платежiв з фiзичних осiб є Митний кодекс України (див. роздiл XII).

     Для цiлей оподаткування товарiв, що перемiщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України, застосовується фактурна вартiсть цих товарiв, зазначена в касових або товарних чеках, ярликах, iнших документах роздрiбної торгiвлi, якi мiстять вiдомостi щодо вартостi таких товарiв.

     У разi наявностi доказiв недостовiрностi заявленої фактурної вартостi товарiв митнi органи визначають їх вартiсть самостiйно, на пiдставi цiни на iдентичнi або подiбнi (аналогiчнi) товари вiдповiдно до вимог Митного кодексу України.

     При визначеннi фактурної вартостi товарiв, якi перемiщуються у несупроводжуваному багажi та вантажному вiдправленнi, крiм вартостi самих товарiв враховується вартiсть їх страхування та перевезення (фрахту) до моменту перетинання ними митного кордону України.

     Порядок справляння митних платежiв при ввезеннi на митну територiю України товарiв громадянами затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 22.05.2012 N 581.

Постанова КМУ № 146 від 16.02.1998
Про внесення змiн та доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2709 від 11.11.1998
Про придбання автомобіля за допомогою банківської платіжної картки міжнародної платіжної системи VISA
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-1584 від 17.02.1998
До листiв Держмитслужби вiд 15.01.98 р. N 11/1-439 та вiд 26.01.98 р. N 11/3-841
Наказ ДМСУ (до 2012) № 635 від 09.10.1998
Про затвердження Iнструкцiї iз заповнення та використання унiфiкованої митної квитанцiї МД-1
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-301 від 03.02.1999
Постанова ВР № 162/96-ВР від 05.05.1996
Про проект Закону України про порядок обкладення податками предметiв, якi перемiщуються громадянами через митний кордон України
Декрет КМУ № 2-93 від 11.01.1993
Про порядок обкладення митом предметiв, якi ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну
Постанова КМУ № 1010 від 27.08.1996
Про вдосконалення порядку ввезення (пересилання) громадянами предметiв (товарiв) в Україну
Постанова КМУ № 1331 від 29.11.1997
Про обсяги товарiв та iнших предметiв,якi можуть вивозитися громадянами за митний кордон без сплати мита i митних зборi
Наказ ДМКУ № 19 від 17.01.1996
Про порядок нарахування та справляння ПДВ та акцизного збору при митному оформленні предметів, що ввозяться на митну територію України громадянами
Лист ДМКУ № 05/1027 від 05.08.1993
Лист ДМКУ № 05/1440 від 18.10.1993
Лист ДМКУ № 11/18-932 від 14.02.1996
Лист ДМКУ № 11/2-9125 від 09.12.1996
Про митне оформлення предметiв (товарiв), якi ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну.
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-392 від 17.01.1997
Стосовно окремих випадкiв оформлення речей при переселеннi громадян на ПМП в Україну
Лист ДМСУ (до 2012) № 1/2-2340 від 17.03.1997
Про вивезення громадянами транспортних засобiв за межi україни
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2431-ЕП від 14.10.1998
Щодо митного оформлення товарiв та iнших предметiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-074-ЕП від 11.01.1999
Постанова КМУ № 1007 від 03.07.1998
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 1996 р. N 1010
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-1403 від 14.02.1997
Про деякi питання оподаткування предметiв, якi ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну
Лист ДМКУ № 11/1-1267 від 10.05.1994
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-1030-ЕП від 08.04.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2498-ЕП від 10.08.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-2583-ЕП від 17.08.1999
Наказ СРМ № 235 від 06.04.1999
Про внесення змiн до "Технологiчної схеми щодо порядку митного оформлення багажу та вантажiв фiзичних осiб, якi перетинають митний кордон України в зонi дiяльностi мп "Харкiв-Аеропорт"
Наказ № 257 від 02.07.2002
Про затвердження Порядку митного оформлення та митного контролю предметiв громадян, їх оподаткування пiд час перемiщення через митний кордон України в прикордонних пп зони дiяльностi Чернiгiвської митницi
Наказ № 406 від 14.09.2005
Щодо внесення доповнень до наказу Чернiгiвської митницi вiд 02.07.2002 року N 257
Наказ № 542 від 03.11.2006
Щодо визнання наказу Чернiгiвської митницi таким, що втратив чиннiсть
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-462-ЕП від 15.02.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-609-ЕП від 25.02.2000
Щодо оподаткування митом транспортних засобів та запасних частин до них, що ввозяться громадянами
Лист ДМКУ № 11/2-3420 від 21.05.1996
Наказ ДМСУ (до 2012) № 164 від 27.03.2000
Про затвердження Порядку нарахування митних зборiв, мита, ПДВ та акцизного збору при митному оформленнi товарiв, транспортних засобiв, якi перемiщуються через митний кордон України i належать громадянам
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-1517-ЕП від 27.04.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/2-1870-ЕП від 24.05.2000
Щодо пропуску та митного оформлення речей (пожертвувань),що ввозяться на митну територію України паломниками,які прямують організованими групами до Свято-Успенської Почаївської Лаври
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-1978-ЕП від 31.05.2000
Щодо застосування положень наказу Держмитслужби вiд 27.03.2000 N 164
Постанова КМУ № 958 від 14.06.2000
Про митне оформлення транспортних засобів, увезених на територію України громадянами для тимчасового користування під зобов'язання про зворотне вивезення
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2344-ЕП від 27.06.2000
Про митне оформлення транспортних засобiв
Інше від 19.07.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/3-2655-ЕП від 21.07.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/09-2661-ЕП від 21.07.2000
Про втрату чинностi листiв Держмиткому та Держмитслужби
Наказ КРМ № 680 від 05.09.2000
Про впорядкування та посилення контролю за визначенням митної вартостi транспортних засобiв, якi перемiщуються через митний кордон України i належать громадянам
Лист ДМСУ (до 2012) № 9/1-4415-ЕП від 17.11.2000
Про обкладення податками двигунiв та блокiв двигунiв механiчних транспортних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 04/09-721-ЕП від 16.02.2001
Про митне оформлення транспортних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 1/13-3125-ЕП від 21.06.2001
Про застосування митних квитанцiй МД-1 старого зразка або електронних копiй унiфiкованих митних квитанцiй МД-1 з одночасним оформленням прибуткового касового ордера
Лист ДМСУ (до 2012) № 1/13-3127-ЕП від 21.06.2001
Про додатковi роз'яснення щодо повернення неоформлених у митному вiдношеннi транспортних засобiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 468 від 10.07.2001
Про внесення змiн та доповнень до Iнструкцiї iз заповнення та використання унiфiкованої митної квитанцiї МД-1
Наказ КРМ № 725 від 29.08.2001
Про затвердження Тимчасової технологiчної схеми проведення аналiзу та перевiрки документiв фiзичних осiб, що ввозять транспортнi засоби на митну територiю у разi переселення на постiйне мiсце проживання
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/15-4995-ЕП від 25.10.2001
Щодо нарахування та справляння акцизного збору при ввезеннi громадянами пiдакцизних товарiв
Інше № ЦЗМ-8-3644 від 22.10.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 2/09-5433-ЕП від 22.11.2001
Щодо митного оформлення транспортних засобiв з заниженою вартiстю за рiшеннями судiв

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.