ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

23.04.99 р. N 10/1-1197-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     З метою забезпечення виконання рiшень судiв щодо звiльнення пiдприємств з iноземними iнвестицiями вiд заповнення та подання митним органам попереднiх вантажних митних декларацiй (АД, ПД) та одночасного виконання вимог постанов Кабiнету Мiнiстрiв України по контролю за доставкою окремих видiв товарiв в митницi призначення вiд 23.01.97 N 52 "Про порядок внесення обов'язкових платежiв у разi iмпорту окремих видiв товарiв", вiд 02.04.98 N 419 "Про заходи щодо посилення контролю за ввезенням в Україну окремих видiв товарiв, що iмпортуються суб'єктами пiдприємницької дiяльностi" та вiд 02.04.98 N 460 "Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" повiдомляємо, що вантажi, якi ввозяться на митну територiю України на адресу пiдприємств з iноземними iнвестицiями, якi на пiдставi рiшень судiв звiльненi вiд подання митницi АД та ПД, пiдлягають митному оформленню виключно в пунктах пропуску на митному кордонi України в повному обсязi на загальних пiдставах.

В.о. Голови Служби О. Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.