Документ скасований: Постанова КМУ № 295 від 27.03.2013

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 25 травня 1999 р. N 893


Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 серпня 1996 р. N 882

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     Внести до пункту 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 серпня 1996 р. N 882 "Про призупинення приймання та переробки давальницької сировини для виробництва спирту, горiлки i лiкеро-горiлчаних виробiв та про порядок обкладання їх акцизним збором" iз змiнами i доповненнями, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 березня 1998 р. N 308 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 11, ст. 410) такi змiни:

     в абзацi сьомому цифри i слова "1 липня 1998 року" замiнити цифрами i словами "1 грудня 1999 року";

     доповнити пункт новим абзацом такого змiсту:

     "Термiн розрахункiв, визначений в абзацi сьомому цього пункту, є остаточним i продовженню не пiдлягає".

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Iнд. 22
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.