ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

07.06.99 р. N 15/1-1697-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо Закону України вiд 06.05.99 N 624-ХIV

     Для врахування в роботi надсилаємо Закон України "Про внесення змiн до статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" вiд 06.05.99 N 624-ХIV, вiдповiдно до якого продовжено термiн чинностi норми Закону України "Про податок на додану вартiсть" вiд 03.04.97 N 168/97-ВР у частинi звiльнення до 1 сiчня 2001 року товарiв критичного iмпорту вiд сплати податку на додану вартiсть при ввезеннi їх на митну територiю України.

     Застосування коду "06" Класифiкатора звiльнень вiд сплати податку на додану вартiсть при ввезеннi на митну територiю України товарiв критичного iмпорту здiйснювати пiсля отримання затвердженого вiдповiдно до статтi 2 Закону України вiд 06.05.99 N 624-ХIV Кабiнетом Мiнiстрiв України перелiку товарiв критичного iмпорту.

     При цьому митнi збори за знаходження пiд митним контролем товарiв та iнших предметiв, якi увiйшли до перелiку, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.07.98 N 1145, що ввезенi i не оформленi у митному вiдношеннi з дня набрання чинностi цим Законом й до дати отримання затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України нового перелiку, вiдповiдно до пiдпункту 7.3.8. "Порядку справляння митних зборiв, якi нараховуються за вантажною митною декларацiєю", за цей перiод не нараховуються.

Додаток: на 1 арк.

Заступник Голови Служби О. Шейко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.