ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

5 червня 1999р. N 338


Про внесення доповнень до наказу Держмитслужби вiд 30.04.99 N 253

     З метою забезпечення готовностi митних органiв та суб'єктiв ЗЕД до введення в дiю в повному обсязi Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 08.12.98 N 771,

     НАКАЗУЮ:

     1. Доповнити пункт 3 наказу Держмитслужби вiд 30.04.99 N 253 "Про внесення змiн до наказiв Держмитслужби вiд 23.03.99 N 178 та вiд 23.03.99 N 179" такими абзацами:

     "вантажiв, що ввозяться з метою проведення в Українi мiжнародних та iноземних виставок згiдно з перелiком, зазначеним у додатку до доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.02.99 iнд. N 40 (доведено до митних органiв листом Держмитслужби вiд 23.03.99 N 11/4-2390);

     консолiдованих вантажiв, що ввозяться зареєстрованими в Українi авiакомпанiями з використанням автомобiльного транспорту на умовах Митної конвенцiї про мiжнароднi перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП вiд 14.11.75 N 3050 i перемiщуються за мiжнародними авiацiйними транспортними накладними встановленої форми (Air Waybill) та вантажними манiфестами (Cargo Manifest) до мiжнародного аеропорту "Бориспiль".

     2. Начальникам регiональних митниць, начальникам митниць довести цей наказ Держмитслужби до вiдома особового складу пiдпорядкованих митниць та суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держмитслужби Соболя I.М.

Голова Служби Ю. Соловков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.