ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

30 квiтня 1999 р. N 253


Про внесення змiн до наказiв Держмитслужби вiд 23.03.99 N 178 та вiд 23.03.99 N 179

     З метою забезпечення готовностi митних органiв до введення в дiю Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 08.12.99 N 771,

     НАКАЗУЮ:

     1. У пунктi першому наказу Держмитслужби вiд 23.03.99 N 178 "Про деякi питання контролю за доставкою вантажiв" дату "01.05.99" замiнити словами "окремого розпорядження Держмитслужби". Далi - за текстом.

     2.У пунктi першому наказу Держмитслужби вiд 23.03.99 N 179 "Про порядок введення в дiю наказу Держмитслужби вiд 08.12.98 N 771" слова "починаючи з 01.05.99" замiнити словами "починаючи з 9 години 00 хвилин 17.05.99".

     3. До окремого розпорядження Держмитслужби не застосовувати попереднє повiдомлення (ПП), порядок заповнення i використання якого затверджено наказом Держмитслужби вiд 24.04.99 N 240, при ввезеннi та митну територiю України:

     вантажiв гуманiтарної допомоги;

     вантажiв матерiально-технiчної допомоги (МТД) вiдповiдно до програм або проектiв МТД, якi пройшли державну реєстрацiю в Нацiональному агентствi України з розвитку та європейської iнтеграцiї (НАУРЄI) згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.04.96 N 441 "Про державну реєстрацiю програм i проектiв мiжнародної технiчної допомоги" (зi змiнами, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 N 1336);

     вантажiв, що ввозяться зареєстрованими в Українi кур'єрськими службами прискореної доставки (DHL, FedEx, TNT тощо) та їх лiцензованими агентами;

     вiдправлень спецiального зв'язку, що перемiщуються кур'єрами Державного пiдприємства спецiального зв'язку Держкомзв'язку України;

     вантажiв, що ввозяться на адресу спiвробiтникiв дипломатичних представництв iноземних держав в Українi.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Соболя I. М.

Голова Служби Ю. Соловков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.