ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

15.06.99 р. N 10/1- 1793-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про виконання Закону України "Про гербовий збiр"

     В доповнення до листа Держмитслужби вiд 11.06.99 N 10/1-1762-ЕП iнформуємо про наступне.

     Вiдповiдно до статтi 3 Закону України "Про гербовий збiр" "платниками гербового збору є суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якi здiйснюють декларування товарiв та iнших предметiв мiсцем походження з iнших країн, якi ввозяться на митну територiю України пiд будь-якими видами митних режимiв". Виходячи з цього, зазначаємо, що ввiзнi ВМД на товари походженням з України, маркуванню не пiдлягають. Пiдставою для цього є сертифiкат про походження товару з України, виданий Торгово-промисловою палатою України або регiональними торгово-промисловими палатами.

     Вiдповiдно до пункту 2.3 Положення про дiяльнiсть пiдприємств, що здiйснюють декларування на пiдставi договору, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 22.07.97 N 340 та зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 23.10.97 за N 495/2299 "при здiйсненнi митного оформлення пiдприємство, що здiйснює декларування на пiдставi договору, виконує обов'язки i несе вiдповiдальнiсть у повному обсязi як власник (володiлець), що самостiйно перемiщує товари чи iншi предмети через митний кордон України", тобто особа, що здiйснює декларування на пiдставi договору зобов'язана здiйснювати маркування ВМД, якi подаються нею до митного оформлення.

     При митному оформленнi товарiв та iнших предметiв, що ввозяться для переробки на митнiй територiї України (давальницька сировина iноземного замовника) ВМД не пiдлягає маркуванню.

     При митному оформленнi готової продукцiї, що виготовлена з давальницької сировини українського замовника та ввозиться на митну територiю України, ВМД пiдлягає маркуванню в загальному порядку.

     При митному оформленнi готової продукцiї, що виготовлена iз давальницької сировини iноземного замовника та реалiзується на митнiй територiї України, ВМД пiдлягає маркуванню в загальному порядку.

     На виконання вимог Закону України "Про гербовий збiр" зазначаємо, що маркуванню пiдлягають ВМД типу "IМ 40", "IМ 31", "ТР 80", крiм ВМД на товари походженням з України.

     Поряд з цим, iнформуємо, що при митному оформленнi транзитних вантажiв маркування ВМД здiйснюється шляхом наклеювання марок гербового збору на зворотнiй бiк аркушу ВМД, що залишається у декларанта.

Заступник Голови Служби О. ШЕЙКО
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.