ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

07.07.99 р. N 15 /1- 2051-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     В доповнення до листа Держмитслужби вiд 29.06.99 N 15/1-1945 ЕП Державна митна служба України з питання справляння додаткового митного збору, встановленого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.05.99 N 840 "Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 року N 65", роз'яснює.

     1. Зазначений додатковий митний збiр нараховується та сплачується при оформленнi ВМД у випадках:

     а) iмпорту товарiв на митну територiю України (тип декларацiї "IМ 40"), крiм випадкiв:

  • коли експортний вантаж, оформлений у митному вiдношеннi, перетнув митний кордон України, але не був пропущений на митну територiю країни призначення i повертається на митну територiю України;

  • ввезення гуманiтарної допомоги;

  • ввезення давальницької сировини, яка належить iноземному замовнику i ввозиться на митну територiю України для переробки вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.06.99 N 1116; б) тимчасового ввезення товарiв на митну територiю України (тип декларацiї "IМ 31"), крiм випадкiв тимчасового ввезення предметiв мiжнародних, iноземних органiзацiй та представництв, якi користуються на територiї України митними пiльгами вiдповiдно до статей 59, 63, 67 Митного кодексу України.

     2. Зазначений додатковий митний збiр не справляється також у випадку здiйснення митного оформлення товарiв та iнших предметiв, що належать суб'єктам господарської дiяльностi України та попередньо оформлених в режимi тимчасового вивезення, при їх зворотному ввезеннi на митну територiю України.

Заступник Голови Служби О.Шейко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.