ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

16.07.99 N 15/1-2173-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     Для використання в роботi надсилаємо постанову Кабiнету Мiнiстрiв України "Про деякi питання митного оформлення пально-мастильних матерiалiв" вiд 24.06.99 N 1112 i спiльний наказ Державної митної служби України та Державної податкової адмiнiстрацiї України "Про затвердження порядку декларування пально-мастильних матерiалiв, що iмпортуються, а також виробленi в Українi з нафти, поставленої на давальницьких умовах, i реалiзуються в Українi" вiд 02.07.99 N 404/348, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 14.07.99 за N 463/3756.

     У разi несплати iмпортерами належних сум за виданими векселями начальникам митниць, пiд особисту вiдповiдальнiсть, забезпечити своєчасне акцептування та подання таких векселiв до сплати в банк-авалiст.

     При виявленнi порушень митного законодавства з боку iмпортерiв пального, з метою забезпечення повноти сплати до бюджету України податкiв та зборiв, начальникам митниць забезпечити подання у встановленому порядку матерiалiв на застосування спецiальних санкцiй (спiльний наказ Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України та Державної митної служби України "Про вдосконалення процедури застосування спецiальних санкцiй" вiд 28.04.98 N 249/257, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.05.98 за N 336/2776).

Заступник Голови Служби О. Шейко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.