Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 741 від 11.08.2005

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

14 липня 1999 р. N 431


Про застосування статтi 38 Конвенцiї МДП

     У зв'язку iз порушеннями положень ст. 1, 2, 20, 21 Конвенцiї про мiжнароднi перевезення вантажiв з використанням книжки МДП (Конвенцiя МДП 1975 року), ст.ст. 25, 83 Митного кодексу України, п.2.7 Положення про порядок митного оформлення товарiв та iнших предметiв, що перевозяться мiж митницями на територiї України, затвердженого наказом ДМК України вiд 27.09.93 N 246, якi полягають у недоставленнi в 1998 роцi вантажiв в митницi призначення, вiдповiдно до ч.1 ст.9, п.32 ст.85 Конституцiї України, Законом України "Про участь України у Митнiй конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП (Конвенцiя МДП 1975 року)" вiд 15.07.94 N 117/94-ВР, та згiдно до статтi 38 Конвенцiї МДП

     Н А К А З У Ю:

     1. Тимчасово, з 1 серпня 1999 року до надання Держмитслужбi пiдтверджень щодо доставлення в 1998 роцi вантажiв в митницi призначення, позбавити права користування положеннями Конвенцiї про мiжнароднi перевезення вантажiв з використанням книжки МДП перевiзникiв у вiдповiдностi до Перелiку транспортних операторiв, що не доставили вантажi до митниць призначення (додається).

     2. Управлiнню органiзацiї митного контролю (Бiльчук О. С.) iнформувати про цей наказ Асоцiацiю мiжнародних автомобiльних перевiзникiв України.

     3. Начальникам регiональних митниць, начальникам митниць: - вжити необхiдних заходiв по забезпеченню виконання вимог цього наказу;

     - iнформувати про цей наказ суб'єктiв ЗЕД та автоперевiзникiв, що акредитованi в зонi дiяльностi митницi.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Соболя I. М.

Голова Служби Ю. Соловков
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.